Organ Nakli
19 Mart 2022Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi 2010 yılının Haziran ayında toplumda yaşanan büyük böbrek nakil ihtiyacını göz önünde bulundurarak açılmıştır.

İlk naklini ise açıldıktan çok kısa bir süre içinde başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. 4 yıldır donör çalışmalarını yürüten Organ Bağışı Birimi'nden sonra Organ Nakli Servisi'nin de kurulmasıyla böbrek nakli bekleyen hastalara Göztepe'den yeni bir umut yaratılmıştır.

Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Anadolu yakasının en büyük eğitim araştırma hastanesidir.

30 makinelik çok gelişmiş bir diyaliz ve nefreloji eğitim kliniği mevcuttur.

Nefroloji alanında yan dal uzmanlık eğitimi verilmektedir. Hastane bu yönü itibariyle tüm İstanbul'un en özellikli hastanelerinden biri olma niteliğini taşımaktadır.

Böbrek nakli ameliyatlarında "laparoskopik nefrektomi" yöntemiyle (kapalı yöntemle böbrek çıkartma) böbrek çıkarımı yapılmaktadır.
Hastanenin yoğun bakım servisinde 16 adet ventilatörlü yoğun bakım yatağı mevcuttur.

Organ Nakli Servisi 6 yataklı, izole bir ünitedir. Odaları tek kişiliktir ve tüm odalarda hastalara özel banyo ve tuvaletler bulunmaktadır.

Hastaların ameliyat sonrası takiplerinin sık yapılabilmesi için, serviste hasta başı monitörleriyle yoğun bakım şartları sağlanmıştır.

Hastaların enfeksiyonlardan korunabilmesi için servise ziyaretçi kabul edilmemektedir. Hastaların yakınlarıyla görüşebilmeleri için kameralı görüşme sistemi kurulmuştur. Böylece hastalara kamera aracılığıyla yakınlarını görüp, telefonla konuşabilme imkanı sağlanmıştır.

GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ bünyesinde büyük bir Nefroloji kliniği bulunmaktadır.
Nefroloji polikliniği 125 diyaliz, 250 transplantasyon hastasını takip eden deneyimli hekim kadrosu ile hizmet vermektedir.

Hastaların nakil öncesi tüm tetkikleri hastanede ücret ödemeden kısa bir sürede tamamlanmakla birlikte nakil sonrasında nakilli hastalara alanında uzman, deneyimli doktor kadrosu ile süresiz olarak ücretsiz poliklinik ve acil sağlık hizmeti sağlanmaktadır.

 
Ekibimiz
Böbrek Nakli Cerrahi EkibiErişkin Nefroloji EkibiOrgan Nakli Koordinatörleri

• Prof. Dr. Sinan YOL
• Yard. Doç. Dr. Tarık ARTIŞ
• Uzm. Dr. Fatih BÜYÜKER
 
• Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ
• Uzm. Dr. Gülşah ŞAŞAK
• Doç. Dr. Sabahat ALIŞIR ECDER
• Doç. Dr. Abdullah ÖZKÖK
• Doç. Dr. Banu ŞAHİN YILDIZ
• Uzm. Dr. Kübra AYDIN BAHAT• Ayşegül AKSU