Pet CT
31 Ekim 2023

Nükleer Tıp Anabilim Dalı bünyesinde bir çift başlı SPECT Gamma Kamera ve bir PET/BT üniteleri bulunmaktadır.

Bölümümüzde ağırlıklı olarak Nükleer Kardiyoloji, Nükleer Onkoloji, Nükleer Nefroüroloji, endokrin ve iskelet sistemi sintigrafik çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca Tiroid hastalıkları polikliniği ve hipertiroidili hastalara radioaktif iyot (I-131) tedavi planlanması ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Tanısal nükleer tıp tetkiklerini ve radyonüklid tedavileri en iyi şekilde uygulayıp yorumlayabilen, hasta sağlığını ön planda düşünen, üstün kalitede hizmet anlayışıyla, araştırmacı nükleer tıp uzmanları ve dünya standartlarına uygun eğitim almış tıp öğrencileri yetiştirmek ve yeni araştırmalarla ulusal ve uluslararası alanda bilime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

PET CT Çekimleri Merdivenköy Poliklinikleri binasında mesai saatleri arasında hizmet vermektedir.