Transfüzyon Merkezi
23 Ocak 2024

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Transfüzyon Merkezi

Sağlık alanında İstanbul Anadolu yakasında önemli bir referans merkez olan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Transfüzyon Merkezi Sağlık Bakanlığı tarafından 23.11. 2020 E.9703 sayı ile ruhsatlandırılmış “Transfüzyon Merkezi” statüsünde, 1 uzman hekimi, 16  teknisyeni, 2 hemovijilans hemşiresi ve 1 sekreteri ile kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılamak üzere 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Transfüzyon Merkezindeki tüm çalışmalar, Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi standartları doğrultusunda yürütülmektedir. Transfüzyon merkezimiz klinik araştırma programlarını destekler, yüksek kaliteli hasta ve hastane hizmetleri sunar. Transfüzyon tıbbı ve ilgili teknolojiler hakkındaki bilgi ve uygulamalara katkıda bulunan araştırmalar sürdürülür ve transfüzyon konusunda eğitim verir.

Misyonumuz; transfüzyon merkezimiz yeni bilimsel gelişmelerin ışığında; kaliteyi sağlamak, kullanılabilirliği artırmak, israfı önlemek, kan kaynaklarının optimum kullanımını sağlamak, kan transfüzyonunun etik, yasal yönlerini öne çıkararak güvenli kan transfüzyonunu kendine hedef olarak belirlemiştir.

01.png

Transfüzyon Merkezi Birimleri

1- Kan Bağış ve Aferez Birimi

2- Transfüzyon Merkezi İmmunohematoloji Laboratuvarı

3- Hemovijilans Birimi

Hastanemizde tedavi edilmekte olan hastaların kan ve kan ürünleri gereksinimi, ilgili yasa gereği Kızılay Bölge Kan Merkezleri’nden temin edilmektedir. Bölge Kan Merkezleri’nden kan ürünü temin edilemeyen durumlarda tam kan, eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu, aferez ürünleri, taze donmuş plazma, kriyopresipitat gibi tüm kan bileşenleri uygun bağışçılardan alınarak hazırlanmaktadır. Otolog kan bağışı yapılabilmektedir.

Kan grubu, cross match, direkt coombs gibi rutin testlerin haricinde antikor tarama, antikor tanımlama, zayıf ve variant D, A1 – H Lectin, izohemaglutinin, Rh subgrup ve indirekt coombs titrasyonu testleri çalışılmaktadır.

Kan grubu ve crossmatch testlerinde çift çalışma ve çift onay ile sonuç vermektedir. Test sonuçlarındaki uyumsuzluk durumlarında transfüzyon uygulamaları konusunda açıklayıcı bilgilerle danışmanlık verilmektedir. İmmünohematolojik testler için günlük olarak uygulanan iç kalite kontrollerine ek olarak 3 aylık aralarla dış kalite kontrol programlarına dahil olunmuştur.

Kan bileşenleri hastane içi ya da hastaneler arasında kontrollü saklama koşullarında saklanmakta, bağışçıdan hastaya ulaşınca kadar tüm süreç kayıt altına tutularak izlenmektedir.

Verdiğiniz 1 ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarabilir. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır.1 (4).jpegTransfüzyon Merkezi Sorumlusu- Hemovijilans Koordinatörü:

Doç. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan

 

Transfüzyon Merkezi’mizin yeri: Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi A Blok-1. Kat

Telefon numaraları: 0216 606 5200

Sorumlu teknisyen dahili telefon no: 501311

Kan ve kan ürünleri çıkış odası dahili telefon no: 501406

Transfüzyon Merkezi Immuno-hematoloji laboratuarı dahili telefon no:501903-501003

Hemovijilans hemşire odası dahili telefon no:501802

Kan Transfüzyon merkezi sekreteri dahili telefon no: 501006

Kan bağış birimi dahili telefon no: 501007

 

 

  • göztepe transfüzyon
  • göztepe transfüzyon
  • göztepe transfüzyon
  • göztepe transfüzyon
  • göztepe transfüzyon