Genel Cerrahi
14 Mayıs 2024

Genel Cerrahi Kliniğimiz, 1972 yılında Göztepe Hastanesi’nin kurulması ile hizmet vermeye başlamıştır. 1982 yılında "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" statüsüne geçerek uzmanlık eğitimi veren bir klinik haline gelmiştir.

2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulduktan sonra 2012 yılında Prof. Dr. Orhan ALİMOĞLU tarafından Genel Cerrahi Anabilim Dalı kuruldu. Akademik ve deneyimli kadrolarıyla güncel hasta bakımı, eğitim ve bilimsel faaliyetlerine devam etmektedir.

Kliniğimizde 3 profesör, 6 doçent, 13 uzman doktor olmak üzere 22 genel cerrahi uzmanı görev yapmakta ve 16 tıpta uzmanlık öğrencisi (asistan) eğitim almaktadır.

Alanında yetkin hekimler tarafından cerrahi onkoloji, cerrahi endokrinoloji, kalın barsak cerrahisi, obezite cerrahisi, karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi branş poliklinikleri yanında, 2 genel cerrahi ve 2 meme hastalıkları ve cerrahisi polikliniklerinde her gün hastalarımıza sağlık hizmeti verilmektedir.

Polikliniklerimizde her yıl 60.000'nin üzerinde hasta muayene, tetkik, tedavi ve takip edilmektedir.

Kliniğimizde yıllık ortalama 4500 hasta yatırılarak tedavi edilmektedir. 2010 yılında hizmete giren 5 yataklı organ nakli ünitemizde deneyimli transplantasyon ekibimizce böbrek nakli ameliyatları yapılmaktadır.

Genel Cerrahi ameliyathanelerinde modern teknolojik cihazlar kullanılarak her yıl 2500'ün üzerinde elektif ameliyat, 600'ün üzerinde acil cerrahi ve travma ameliyatı, 750’nin üzerinde lokal cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir. Genel cerrahi branşının bütün ameliyatları açık ve minimal invaziv teknikler ile yapılmaktadır.

2010 yılında kurulan Cerrahi Endoskopi Ünitemizde yılda ortalama 1500 hastaya kolonoskopi, 1100 hastaya endoskopi ve 70 hastaya PEG açılması işlemleri yapılmakta olup çeşitli ileri endoskopik tedavi işlemleri de uygulanabilmektedir.

Haftalık olarak yapılan multidisipliner konsey toplantısı sonucu yılda ortalama 1000 hasta için en uygun tedavi seçenekleri, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Radyoloji Anabilim Dalı, Nükleer Tıp Bilim Dalı ve Onkoloji Bilim Dalı ile birlikte tartışılıp kararlaştırılmaktadır. Yıllık eğitim programı kapsamında hasta başı pratiği, morbidite-mortalite toplantıları, seminer toplantısı, algoritma toplantısı, literatür saati, bilimsel çalışma ve tez hazırlama teorik dersler uygulanarak uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitime süreklilik kazandırılmıştır.

cerrahi.jpg


Kliniğimizde uygulanan cerrahi işlemler

Genel Cerrahi kliniğimizde, geniş deneyim ve beceriye sahip cerrahlar tarafından, cerrahideki en son teknolojik ve bilimsel gelişmeler güncel olarak takip edilerek aşağıdaki alanlarda tedavi hizmetleri verilmektedir.


İleri laparoskopik ve endoskopik cerrahi uygulamalar

Laparoskopik kolektomi, anterior ve aşağı anterior rezeksiyonlar
Laparoskopik gastroözofageal reflü, akalazya ve hiyatal herni ameliyatları
Laparoskopik adrenalektomi
Laparoskopik splenektomi
Laparoskopik apandektomi

Minimal invaziv bariatrik cerrahi (Obezite cerrahisi)
Laparoskopik kasık fıtığı ve kesi fıtığı ameliyatları
Laparoskopik kolesistektomi
Tek kesiden splenektomi
Tek kesiden apandektomi
Tek kesiden kolesistektomi
Tanısal ve tedavisel endoskopik işlemler
Perkütan endoskopik gastrostomi
Endoskopik stent yerleştirme işlemleriCanlıdan ve kadavradan böbrek nakli
Laparoskopik ve açık nefrektomi
Kadavradan organ çıkarımı
Böbrek nakli


Meme hastalıkları

Meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisi ve meme koruyucu cerrahi
Şüpheli meme kitlelerinde işaretleme eşliğinde segmenter mastektomi
Onkoplastik meme cerrahisi

Endokrin sistem hastalıkları

Tiroid kanserlerinde sinir monitörizasyonu eşliğinde total veya totale yakın tiroidektomiler, santral ve lateral servikal lenf nodu diseksiyonları
Nodüler veya multinodüler guatra yönelik cerrahi işlemler
Paratiroid adenom, hiperplazi ve kanserlerinin cerrahi tedavisi
Adrenal kitlelerine yönelik cerrahi işlemler
Pankreas adacık hücre tümörlerinin cerrahi tedavisi

Gastrointestinal sistem hastalıkları

Özofagusun habis ve selim hastalıklarına yönelik cerrahi işlemler
Mide habis ve selim hastalıklarına yönelik cerrahi işlemler
Diyafram hernisi ve gastroözofageal reflü hastalığına yönelik cerrahi işlemler
İnce bağırsağın cerrahi hastalıkları
Kolon ve rektum kanserlerinin laparoskopik ve konvansiyonel ameliyatları
Crohn ve ülseratif kolit gibi iltihabi bağırsak hastalıklarına yönelik cerrahi işlemler
Selim anorektal hastalıklar; hemoroid, anal fissür, anal fistül ve pilonidal sinüsün cerrahi tedavisi

cerrahi2.jpg


Karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi

Pankreasın kist ve tümörlerine yönelik cerrahi işlemler
Akut - kronik pankreatit ve komplikasyonlarına yönelik cerrahi işlemler
Karaciğerin primer ve metastatik tümörlerinde anatomik veya non-anatomik rezeksiyonlar
Karaciğerin kistik hastalıklarına yönelik cerrahi işlemler
Safra kesesi ve yollarının taş ve tümörlerinin cerrahi tedavisi


Dalağın hematolojik, kistik ve tümöral hastalıklarının cerrahi tedavisi

Karın duvarı ve ameliyat yeri fıtıklarında laparoskopik ve konvansiyonel cerrahi işlemler

 

Travma ve acil cerrahi hastalıklarının cerrahi ve medikal tedavisi