Kan Transfüzyonu Komitesi
18 Mart 2022

Sıra

Görev/Birim

Adı Soyadı

1

Başhekim Yardımcısı

Dr. Nadir Öngün

2

TM Sorumlu Hekimi

Doç.Dr. Ayşe Bozkurt Turhan

3

Hemovijilans Hemşiresi

Aysel Aydın

4

Hemovijilasn Hemşiresi

Meryem Nihal Yersel

5

Hemovijilas Koordinatörü

Doç.Dr.Ayşe Bozkurt Turhan

6

TM Sorumlu Teknikeri

Abdüssamed  Ulutaş

7

Sağ.Bak.Hizm.Koord.Yardımcısı

Alper Çelikol

8

Kalite birimi

Betül Öngün

9

İstatistik Birim Sorumlusu

Hicran Kehribar

10

 Reanimasyon Kliniği

Uzm.Dr. Nursen Kotkan

11

Jinekoloji ve Gebe Loğusa Kliniği

Uzm. Dr. Oğuz Devrim Yardımcı

12

Dahiliye  Kliniği

Uzm. Dr. Zeynep Gül

13

 Koroner YBÜ Kliniği

Uzm. Dr.Gönül Açıksarı

14

KBB Kliniği

Uzm.  Dr Osman Kılıç

15

 Beyin Cerrahi Kliniği

Uzm.  Dr Fatih Çalış

16

 Ortopedi Kliniği

Uzm.  Dr.Yavuz Yıldız

17

Genel Cerrahi Kliniği

Uzm. Dr. İhsan Metin Leblebici

18

 Göğüs Cerrahisi Kliniği

Uzm. Dr. Zeynep Bilgi

19

Üroloji Kliniği

Uzm. Dr. Özgür Efiloğlu

20

 E.Hematoloji Kliniği

Uzm. Dr. Işıl Erdoğan Özünal

21

Acil Servis

Uzm. Dr. Vehbi Özaydın

22

Dah.Yoğun Bakım Kliniği

Uzm. Dr. Ahmet Aytekin

23

Çocuk Genel Pediatri Kliniği

Uzm. Sema Yıldırım

24

Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği

Uzm. Ebru Yalın İmamoğlu

25

 Çocuk Cerrahi Kliniği

Uzm. Dr.Meltem Çağlar Özkaydı

26

Gastroentoloji Kliniği

Uzm. Dr. Feruze Yılmaz Enç

27

Kalp-Damar Cerrrahisi Kliğini

Uzm. Dr. Fatih Avni Bayraktar

28

Nefroloji Kliniği

Prof.Dr. Sebahat Alışır Ecder

29

E.Hematoloji  Kliniği

Doç.Dr. Erman Öztürk

30

Ç.Hematoloji Kliniği

Uzm. Dr. Onur Çandır