Kan Transfüzyonu Komitesi
05 Ocak 2022

Dr. M. Nadir ÖNGÜN (Başhekim Yardımcısı)

Doç. Dr. Ayşe Bozkurt TURHAN (Çocuk Hematoloji Uzmanı)

Prof. Dr. Sabahat ALIŞIR ECDER (Nefroloji Kliniği)

Doç. Dr. Aylin CANPOLAT AYHAN (Çocuk Hematoloji Kliniği)

Uzm. Dr. Işıl ERDOĞAN ÖZÜNAL (Hematoloji Uzmanı)

Uzm. Dr. Özlem OKUR  (Genel Cerrahi Uzmanı)

Uzm. Dr. Nursen KOLTKA  (Anestezi Uzmanı)

Uzm. Dr. Sibel SEVÜK ÖZÜMÜT (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Gülseren SÖYLER (Kalite Yönetim Direktörü)

Ş.Sultan ALBAYRAK (Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü)

Dr. Öğrt Gör. Erman ÖZTÜRK (Hematoloji Uzmanı)

Uzm. Dr. Mehmet Onur ÇANDIR (Çocuk Hematoloji-Onkoloji uzmanı)

Prof. Dr. Oğuz Şükrü POYANLI (Ortopedi ve Travmatoloji İdari Sorumlusu)

Doç. Dr. Ebru İMAMOĞLU (Neonatoloji Uzmanı)

Uzm. Dr. Selçuk SELCUK  (Kadın Doğum Uzmanı)

Uzm. Dr. Cemal KOCAASLAN (Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı)

Uzm. Dr. Kutlay AYDIN (Yoğun Bakım Uzmanı)

Uzm. Dr. Tülin AKARSU AYAZOĞLU (Yoğun Bakım Uzmanı)

Uzm. Dr. Muhterem DUYU (Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı)

Uzm. Dr. Fadime ERSOY DURSUN (Hematoloji Uzmanı)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Sabri GÜRBÜZ (Beyin ve Sinir Cerrahisi )

Balise YILMAZ (Yetişkin Hematoloji Kliniği Sorumlu Hemşiresi)

Hacer DÜŞÜN (Çocuk Hematoloji Kliniği Sorumlu Hemşiresi)

Aysel AYDIN  (Kan Merkezi Sorumlu Hemşiresi)

Sevda GÜNDOĞDU (Gastroenteroloji Sorumlu Hemşiresi)

Seda ÇOLAK  ( Dâhiliye Sorumlu Hemşiresi)

Duygu BELGİN (Dâhiliye Sorumlu Hemşiresi)

Emine AYDOĞAN (Anestezi Teknisyen Sorumlusu)

Suzan ÖZTÜRK (Hemovijilans Sorumlusu)

Hicran KEHRİBAR (CERRAHİ kliniği sorumlu hemşiresi)

Elif DELİBAŞ (Acil Cerrahi Kliniği sorumlu hemşiresi)

Çiğdem ÖZTÜRK (Üroloji Kliniği sorumlu hemşiresi)

Tülay AGİT AKDOĞAN (Kalp Damar Cerrahisi kliniği sorumlu hemşiresi)

LEYLA KAYAALTI( beyin cerrahi kliniği sorumlu hemşiresi)

EDA EROĞLU(Reanimasyon kliniği sorumlu hemşiresi)

ÇAĞLA YÜKSEL BAĞCA ( kadın doğum kliniği sorumlu hemşiresi)

HANİFE ŞENOL (kadın doğum kliniği sorumlu hemşiresi)

ZEYNEP TAŞKIN (Yenidoğan Yoğun Bakım kliniği sorumlu hemşiresi)

NİHAL YERSEL(Çocuk Yoğun Bakım kliniği sorumlu hemşiresi)

Sedat DUMAN (Dâhiliye yoğun bakım sorumlu hemşiresi)