Kalp ve Damar Cerrahisi
14 Eylül 2022

1972 yılında SSK Göztepe Hastanesi adı altında kurulan hastanemiz, 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliye olmuş ve tecrübeli akademik kadrosuyla bölgemiz halkına hizmet vermeye devam etmektedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğimiz tüm tedavi ve eğitim faaliyetlerini, Doç. Dr. Ebuzer Aydın yönetimindeki genç ve dinamik bir ekip yapmaktadır.

Kliniğimiz; yatan hasta, yoğun bakım, ameliyathane, anjiografi ve poliklinik hizmeti sağlayan üniteleriyle bölgemizde kalp ve damar cerrahisi alanında bir referans merkezi olabilme hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.

Tam teşekküllü kardiyoloji, radyoloji ve anesteziyoloji kliniklerinin bulunduğu hastanemizde başarılı ekip çalışmasıyla gerçekleştirdiğimiz tüm acil ve planlı ameliyatlarımız yüksek başarı ve hasta mennuniyeti ile neticelenmiştir.


Yatan hasta hizmeti merkez bina 3. kat, poliklinik hizmeti ise Merdivenköy poliklinik binası 1. katta verilmektedir. Kliniğimizce yılda yaklaşık 500 civarında hasta ameliyat edilmekte ve ayrıca 12.000 civarında hastaya ayaktan poliklinik hizmeti verilmektedir. Günümüzde Kalp ve damar cerrahisi alanında dünya çapında uygulanan tüm ameliyat ve girişim yöntemleri kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.
7 gün-24 saat süreyle acil ve planlı ameliyat hizmet verebilenkliniğimizde başarı ile yapılan ameliyat ve girişimler;


 • Koroner By-Pass Ameliyatları
 • Kalp Kapak Ameliyatları
 • Minimal İnvazif Mitral ve Aort Kapak Ameliyatları
 • Mitral ve Aort Kapak Tamiri Ameliyatları,
 • Aort Anevrizması Ameliyatları
 • EVAR - Endovasküler Anevrizma Tamiri (Karın  bölgesindeki  damarlarda oluşan anevrizmanın olduğu  aort bölgesinin kapalı yöntemile tamiri)
 • TEVAR - Torakal Aort Anevrizması  Tamiri  (Göğüs  bölgesindeki  damarlarda  oluşan  anevrizmanın olduğu aort bölgesinin kapalı yöntemle tamiri)
 • Karotis Ameliyatları (Şah Damar Ameliyatları)
 • Varis Ameliyatları (Kesisiz Endovasküler-Hibrit Tedavi Uygulamaları)
 • Hemodiyaliz Amaçlı Damar Erişim Ameliyatları ( Fistül, Greft, Katater)
 • Tüm Damar Ameliyatları (Alt ve Üst Ekstremite, Karotis, Karın Damar Hastalıkları)
 • Periferik Arter ve Ven Hastalıklarında  Kesisiz Kapalı Anjiografik Tedavi Uygulamaları


Kalp Ve Damar Cerrahisi Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Ebuzer Aydın

Profesör

Cemal Kocaaslan

Doçent Doktor

Mehmet Şenel Bademci

Dr.öğr.üyesi

Ahmet Öztekin

Uzman Doktor

Abdulkerim Özhan

Uzman Doktor

Fatih Avni Bayraktar Dr.öğr.üyesi

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.
 • geah.kalp.damar (1).JPG
 • geah.kalp.damar (2).JPG
 • geah.kalp.damar (3).JPG