Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
23 Ocak 2024

Ayaktan hasta polikliniğimiz hastanemizin 1. katında bulunmaktadır.

MHRS randevulu hastalar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekimi tarafından değerlendirilerek yönlendirilen hastalar ve servisimizden taburcu olan hastalarımızın izlem ve kontrolleri burada yapılmaktadır.


Yataklı servisimiz hastanemizin 6. katında bulunmaktadır.

Hasta odalarımız 2 yataklı, 7 odadan oluşmakta olup, toplamda 14 yatak kapasitelidir.
Odaların tamamında banyo ve tuvalet bulunduğundan, tıbbi gereklilik halinde hasta tek yatırılarak, gerekli izolasyon önlemleri ile takip tedavisi sürdürülebilmektedir.

 

Bölümümüzce takip ve tedavi edilen durumlar;

*Sağlıklı ve risk grubu çocuklarda aşılama danışmanlığı

*
Sık enfeksiyon geçiren çocuklar

*
Uzamış, tekrarlayan veya kaynağı belirlenemeyen ateşi olan çocuklar

*
Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları (suçiçeği, kızamık, el ayak ağız hastalığı gibi)

*
Solunum yolu enfeksiyonları (kulak enfeksiyonu, sinüzit, zatürre, tüberküloz-verem gibi)

*
İdrar yolu enfeksiyonları

*
Kemik, eklem, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

*
Menenjit, ensefalit gibi merkezi sinir sistemi enfeksiyonları

*
Konjenital (doğuştan olan) enfeksiyonlar (CMV, toksoplazma, sifilis gibi)

*
Bruselloz, kist hidatik hastalığı, kedi tırmığı hastalığı gibi hayvanlardan bulaşan enfeksiyonlar

*
HIV enfeksiyonu/AIDS

*
COVID-19 (polikliniğe kabul izolasyon bittikten sonra olmaktadır)

*
Bağışıklığı baskılanmış hastalarda gelişen fırsatçı enfeksiyonlar

*
Kemoterapi alan Hematoji-Onkoloji hastalarında gelişen enfeksiyonlar

*
Cerrahi alan enfeksiyonları

*
Virüs, bakteri, parazit veya mantarların neden olduğu hastalıkların tedavisi ve önlenmesi


Muayene için, MHRS web sitesi, MHRS mobil uygulaması yada ALO 182 üzerinden randevu alınabilmektedir.