Koroner Anjiyografi Hizmetleri
19 Mart 2022

Kliniğimiz halen bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent ve 2 uzman hekimle hizmet vermektedir.

Merkez binamızda poliklinik hizmeti verilmekte olup, "Ekokardiyografi", "Eforlu elektrokardiyografi", "Ritim Holteri", "Tansiyon Holteri" ve "Miyokart perfüzyon sintigrafisi" olanakları ile poliklinik hizmet kalitesi artırılmıştır.

Kardiyoloji servisi 25 yatak ve Koroner anjiyografi Yoğun bakım üniteleri için 7 yatağımız hizmete girmiştir.  

Poliklinik Birimi:

Polikliniklerimizde öğretim üyesi ve uzman hekimlerimiz aktif olarak poliklinik hizmeti vermektedir.

Polikliniğimizde;

2 odada poliklinik hizmeti verilirken,

Efor Testi ünitesi,

Ekokardiyografi ünitesi,

24 saatlik ayaktan tansiyon Holter takibi ve

Ritm Holter takipleri yapılabilmektedir.  

Yakın gelecekte kurulacak olan kateter laboratuarımızda, koroner vasküler girişimlerin yanında karotis stentleme, ASD kapatılması, balon valvüloplasti, perkütan kapak replasmanı, kalıcı ve geçici kalp pili uygulamaları ve periferik vasküler girişimler gibi her tür girişimsel işlemler yapılabilecektir.