Beyin ve Sinir Cerrahisi
14 Eylül 2022

Beyin ve Sinir Cerrahisi ( Nöroşirurji ) Klniği

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1973 yılında SSK hastanesi olarak açılmış daha sonra Sağlık bakanlığına devredilmiştir.

Nöroşirurji kliniği 1991 yılından beri Eğitim kliniğidir.  SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, 2011 yılından beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile affilie olarak çalışmaktadır.

Poliklinik hizmetleri her gün 3 odada yürütülmekte olup günde 150, yılda ortalama 25000-30000 hasta müracaat etmektedir.

Servisimiz 4 yataklı ikinci basamak yoğun bakım odası olmak üzere toplam 20 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi ameliyathanesi çağdaş cerrahi olanaklara sahiptir.

Haftada toplam 7 gün elektif ameliyathane ve ayrıca 24 saat acil ameliyathanede olmak üzere yıllık ortalama 1000 civarında ameliyat yapılmaktadır.


Kliniğimizde yaptığımız ameliyatlar;

Nörotravma: Travmaya bağlı beyin kanaması ve kafatası kırıklarının  cerrahi tedavisi,

Nörovasküler: Beyin damar patolojilerine bağlı beyin kanamalarının cerrahi tedavisi,

SAK Anevrizma ve AVM ameliyatları, Beyin damar tıkanması sebebiyle oluşan ödemli dokunun rahatlatılması için dekompresyon ameliyatları,

Nöroonkoloji: Beyin tümörlerinin mikrocerrahi tedavisi,

Fonksiyonel Nöroşirurji: Parkinson ve epilepsinin DBS ve VNS ile tedavisi. Doğumsal veya travmatik sebepler ile oluşan spastisite tedavisi için baklofen pompası uygulaması, Beyin patolojilerine tanı koymak için sterotaktik beyin biyopsisi ameliyatları.

Spinal Cerrahi: Omurga ve omurilik tümörlerinin mikrocerrahi tedavisi, Bel ve boyun fıtığı, Ağrı tedavisi için spinal enjeksiyon uygulamaları, Travma veya yaşlanma süreci sebebiyle oluşan omurgada daralma ve/veya kaymanın enstrümentasyon (vida vs gibi yabancı materyaller ile omurganın sağlamlaştırılması ameliyatları,  Arnold Chiari malformasyonları ve Syringomyeli ameliyatları)

Periferik Sinir Cerrahisi: Sinir yaralanmaları, tuzaklanmalarının ve BRACHİAL pleksus patolojilerinin cerrahi tedavisi

Pediatrik Nöroşirurji: Doğumsal veya edinsel sebeplerle oluşan hidrosefali (beyinde su toplanması) ameliyatları, Doğumsal omurga ve omurilik anomalileri ve pediatrik yaş (0-18 yaş) grubunun diğer ameliyatları ( travma, onkoloji, vb)

Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi'nde halen 1 Profesör, 4 Doçent, 1 Dr. Öğretim üyesi ve 3 Uzman Hekim görev yapmaktadır.
Kuruluşundan günümüze kadar 30 yakın Asistan eğitimlerini tamamlayarak Uzman Hekim unvanı almış olup, halen 5 asistan Nöroşirurji uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir.Beyin ve Sinir Cerrahisi

Adı Soyadı

Ünvanı

Semih Naci Balak

Doçent Doktor

Başak Caner

Başasistan (Doçent)

Fatih ÇalışDr. Öğr. Üyesi

Baha Eldin Adam

Uzman Doktor

Hidayet Şafak Çine

Uzman Doktor

Güliz Gültekin

Uzman Doktor

Nur TopyalınUzman Doktor 
Abdullah Talha ŞimşekDr. Öğr. Üyesi


Profesör Doktor (Ana Bilim Dalı Başkanı-Eğitim Sorumlusu)