İç Hastalıkları (Dahiliye)
14 Eylül 2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, bünyesinde Genel İç Hastalıkları, Acil İç Hastalıkları, İç Hastalıkları Yan Dalları (Gastroenteroloji, Nefroloji, Endokrinoloji, Romatoloji, Hematoloji, Onkoloji, Geriatri) ve İç Hastalıkları Yoğun Bakım ünitesini barındırmakta, erişkinlere tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır. 

Kliniğimizin amacı, hastalarımızın sorunlarına çağımız tıbbının ulaştığı son bilgiler ışığında üst düzey ilgi ve özen ile yardımcı olabilmek, asistan ve öğrencilerimizin tıbbi bilgi, tecrübe ve hastalarla iletişimlerini geliştirmelerine destek verecek, araştırıcı yönlerini ön plana çıkaracak bir çalışma ortamı sağlamaktır. 

Yataklı tedavi üniteleri hastanemiz ana binasında bulunurken, Merdivenköy Polikliniği'nde ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerimiz devam etmektedir.

Merdivenköy Polikliniği’nde Genel İç Hastalıkları Ünitesine bağlı İç Hastalıkları, Diyabet, Kolesterol, Hipertansiyon, Lipid ve Obezite Polikliniklerinin yanı sıra, yan dallardan Gastroenteroloji, Hepatoloji, Nefroloji, Romatoloji, Geriatri, Hematoloji, Onkoloji ve Endokrinoloji Poliklinikleri de hizmet vermektedir.