Anesteziyoloji ve Reanimasyon
05 Ocak 2022

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kurulduğu 1972 yılından bu yana anestezi hizmeti vermektedir. Reanimasyon Ünitesi ise 1994 yılında açılmıştır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 1982 yılından itibaren de eğitim kliniği olmuştur. Bu tarihte kliniğin kurucusu ve şefi olarak göreve başlayan Uzm. Dr. Gönül Öke, bu görevi 1998 yılında emekli olana kadar yürütmüştür. 1999 yılından itibaren bu görevi Prof Dr. Melek Güra sürdürmektedir. Şef Yardımcılığı görevini Uzm. Dr. Aydemir Yalman 1988-2012 yılları arasında yapmıştır. Kliniğimizde halen 12 uzman doktor, 20 asistan doktor, 31 reanimasyon hemşiresi, 24 anestezi teknisyeni ve 16 hizmetli personel görev yapmaktadır. 


2008 yılı ocak ayında teknolojik ve fiziksel olarak yenilenen 11 odalı merkez ameliyathanesi, 4 çocuk ameliyathanesi, 12’si erişkin ve 4’ü çocuk olmak üzere toplam 16 yoğun bakım yatak kapasitesi bulunmaktadır. Reanimasyon Kliniğimizde yılda ortalama 800 hastaya hizmet verilmektedir. Bu hasta grubunu sıklıkla, zehirlenme olguları, trafik kazası, yüksekten düşme gibi travma hastaları, dahili hastalıklar ve ameliyat sonrası bakım gerektiren hastalar oluşturmaktadır. Hastanemizin Merdivenköy Poliklinik binasında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğine ait Anestezi ve Ağrı poliklinikleri vardır.. 
   

Ağrı polikliniğimizde yılda ortalama 1500, anestezi polikliniğinde 11.000 hastaya hizmet verilmektedir. Ayrıca 1000 çocuk hastaya anestezi altında MR çekimi yapılmaktadır. Ağrı ünitemizde; 2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzman doktoru tarafından malign ve nonmalign hastalara medikal tedavilerinin yanısıra ameliyathane şartlarında minimal invaziv girişimler de yapılmaktadır.   
     


 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Hasan Koçoğlu

Profesör

Tıklayınız.

Melek Güra Çelik

Profesör

Tıklayınız.

Senem Koruk

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Tülin Akarsu Ayazoğlu

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Zeynep Nur Orhon Doçent DoktorTıklayınız. 

Ferda Yılmaz İnal

Yard.Doçent

Tıklayınız.

Mesure Gül Nihan Özden

Başasistan

Tıklayınız.

Ali Nadir Özçekiç

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Ayşe Esra Sağıroğlu

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Ayşegül Zengin

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Canan Ünlü

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Çiğdem Buldağ

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Emine Nursen Koltka

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Hatice İzmirli

Uzman Doktor

Tıklayınız.

İbrahim Öztürk

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Müge Nural Pamukçu

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Öner Erdoğan

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Serdar Yüzer

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Serhan Sarar

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Sevil Tüfekçi

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Sibel Devrim

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Yavuz Gün

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Zeynep Çollak

Uzman Doktor

Tıklayınız.

 

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan
Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.