Çocuk Acil
05 Ocak 2022

Yaklaşık 450 m2’ lik prefabrik bir mekanda yeniden yapılandırılarak 2012 yılının başında hizmete açılan yeni Çocuk Acil Ünitesi, altyapı ve teknolojik donanımı ile bölgedeki diğer hastanelerden de pek çok kritik hasta çocuğun yönlendirildiği 3. düzey bir acil ünitesi olarak yılda yaklaşık 90.000 hastaya hizmet vermektedir.

Beş basamaklı triyaj (önceliklendirme) sistemi uygulanmakta olan ünitede monitörlü gözlem alanında 11 adet, izolasyon alanında 2 adet ve canlandırma alanında 1 adet hasta çocuk bakılabilmekte ve gerekli olan tüm acil tedavi ve girişimler yapılabilmektedir (Hasta başı monitorizasyon, endotrakeal entübasyon, transport ventilatör tedavisi, defibrilasyon/kardiyoversiyon, intraosseöz sıvı ve ilaç uygulamaları gibi).


Çocuk Acil Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Gülser Esen Besli

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Rahmet Yıldırım

Tabip

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.