Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım
27 Nisan 2023


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz 5 Haziran 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Ulusal Değerlendirme Ekip üyelerince yapılan denetimde başarılı bulunmuş,
Çocuk-Ergen_Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi “Anne Sütü Üst Komitesi” tarafından “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım” ünvanını almaya hak kazanmış ve plaketle ödüllendirilmiştir.Yenidoğan Yoğun Bakım ve Prematüre-Yenidoğan Servisleri’nde 15 tane 3. düzey, 15 tane 2. düzey olmak üzere toplam 30 bebek bakılabilmektedir.

Yenidoğan hastalıklarının tanı ve tedavisinde ilaç tedavileri yanında birçok girişimsel işlemler yapılmakta ve gerekli tüm yoğun bakım hizmetleri (parenteral nutrisyon, ventilatör tedavisi, küvöz bakımı, monitorizasyon, hasta başı ekokardiyografi, ultrasonografi, kan değişimi, fototerapi, periton diyalizi, hemodiyafiltrasyon, iNO tedavisi) verilebilmektedir.

Anne-bebek bağlanmasının ilk günden itibaren oluşturulması için “aile merkezli yoğun bakım hizmeti” prensibi benimsenmiştir.