Dermatoloji
14 Eylül 2022

Yataklı Tanı ve Tedavi Birimi

Dermatoloji Servisinde toplam 10 hasta yatağı bulunmaktadır. Burada acil veya kronik durumda olan hastalarımızın yatırılarak tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca diğer bölümlerde yatan hastalar için konsültasyon hizmeti sağlanmaktadır.

Poliklinik Birimi

Merdivenköy Polikliniğinde öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve uzman hekimlerimiz aktif olarak poliklinik hizmeti vermektedir.

Polikliniğimizde toplam 4 odada poliklinik hizmeti verilirken, 1 oda lazer ve dermoskopi, 1 oda müdahale (biyopsi, elektrokoter, kriyoterapi, kimyasal peeling) ve 1 oda da allerji testleri uygulama odası olarak kullanılmaktadır.    

Anabilim Dalımızda yan dal poliklinikleri olarak; Psoriazis, Fototerapi, Behçet Hastalığı, Büllü Hastalıklar, Akne, Pediyatrik Dermatoloji, Alerji Hastalıkları ve Dermoskopi poliklinikleri haftanın belli günlerinde hizmet vermektedir.

Yapılan Uygulamalar:

1) Fototerapi Ünitesi:

Hastanemizde kapsamlı bir fototerapi ünitesi mevcut olup dar bant UVB, PUVA, lokal PUVA ve UVA1 tedavileri yapılmaktadır.

2) Allerji Testleri:

Deneyimli ekibimiz tarafından patch test, prick test, otolog serum testi ve oto vaksinizasyon uygulamaları yapılmaktadır.

3) Dermoskopi Polikliniği

Her poliklinik odamızda manuel el demoskopları mevcuttur. Ayrıca bilgisayarlı dermoskopi aletimizle hastaların tüm vücut ben haritaları çıkarılarak kaydedilmekte ve hastalarımız takip edilmektedir.

3) Lazer Tedavisi:

Polikliniğimizde bulunan pulse-dye tipindeki lazer özellikle damarsal lezyonlarda kullanılmakta olup, toplar damarlarda yetmezlik sonucu oluşan yüzeyel varisler, kiraz benler, yüzdeki ince kılcal damar çatlamaları ve doğumdan beri olan hemanjiomlar gibi bir çok damarsal lezyonda uzman doktorlarca hiçbir ek ücret alınmaksızın tedavi uygulanmaktadır.

Ayrıca polikliniğimizde elektrokoter ve kriyoterapi ile siğil, yaşlılık beni, et benleri gibi bir çok hastalık tedavi edilmekte, derinin iyi ve kötü huylu lezyonlarından cilt biyopsileri alınmakta, sivilce ve leke tedavileri için seçilmiş hastalara kimyasal peeling tedavisi uygulanmaktadır.
Dermatoloji Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Mehmet Salih Gürel

Profesör

Tıklayınız.

Vefa Aslı Erdemir

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Hasan Aksoy

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Melek Aslan Kayıran

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Sümeyye Altıntaş Kakşi

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Güldehan Atış

Uzman Doktor

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.