Dermatoloji
14 Mayıs 2024

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, ülkemizin Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) alanında önde gelen sağlık kuruluşlarından biridir.
Kliniğimiz, yıllardır süregelen birikim ve tecrübesiyle, hastalarına en üst düzeyde hizmet sunmakta ve alanında referans bir konumda yer almaktadır.

 

Vizyon ve Misyon:

Klinik olarak önceliğimiz, deneyimli hekimlerimiz ve yardımcı sağlık personellerimiz ile birlikte hastalarımızın sağlığı için elimizden gelenin en iyisini yapmak; tüm hastalarımız tarafından güvenilir, tercih edilir ve ulaşılabilir olmaktır.

Vizyonumuz, deri ve zührevi hastalıklar alanında önde gelen bir klinik olarak, toplum sağlığını korumak, hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için yüksek kaliteli hizmet sunmaktır. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için, eğitim, araştırma ve hastane hizmetleri konularında öncü bir rol üstlenmekteyiz.

Misyonumuz ise hem Tıp Fakültesi öğrencilerimize hem de Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanlık öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmak, hastalarımızı en iyi, etkin ve güncel tedavi yöntemleriyle tedavi etmek ve toplumun sağlığını korumak için gerekli olan araştırmaları yapmaktır.
Yenilikçi yaklaşımlarla, en son teknolojileri kullanarak, hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve onların hayat kalitelerini iyileştirmek için çalışmaktayız.

Mottomuz “güvenilir, tercih edilir ve ulaşılabilir” bir klinik olarak eğitimde “Öğreterek öğreniyoruz”, hizmette ise “Hastanız, olduğundan daha iyi şekilde yanınızdan ayrılsın” olarak benimsenmiştir.

 

Eğitim ve Öğretim:

Kliniğimiz, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak açıldığı 1982 yılından bu yana alanında saygın ve başarılı çok sayıda uzman hekim yetiştirmiştir. Bunun yanında kliniğimizde hastanemizin başta Aile Hekimliği ve Çocuk Hastalıkları branşlarından olmak üzere diğer kliniklerinden rotasyona gelen uzmanlık öğrencisi hekimlerimize ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerimize de eğitim verilmektedir. Uzmanlık eğitimimiz Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı’na, tıp eğitimimiz ise YÖK Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na uygun olarak yapılmaktadır.

Kliniğimizde uzmanlık öğrencilerinin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara sözlü veya poster bildirileri ile katılımları desteklenmekte, yurtdışındaki referans kliniklerde gözlemci olarak bulunmaları teşvik edilmektedir.

 

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Programı:

Kliniğimizde uzmanlık eğitimi, her eğitim yılı başında düzenlenen programa uygun olarak aşağıda sıralanmış başlıklar altında düzenlenen toplantılar ve hasta başında sürekli teorik ve pratik eğitimler şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Düzenli eğitim programımız;

- Tüm kliniğin katılımıyla haftada bir yatan hastaların klinik değerlendirilmesi (dosya viziti) ve hasta başı büyük vizit (Cuma 08:30-10:00),

- Tüm kliniğin katılımıyla haftada bir literatür ve seminer saati (Cuma 10:00-12:30),

- Öğretim üyesi eşliğinde uzmanlık öğrencileriyle haftada bir referans kitap üzerinden soru-cevap saati (Salı 12:30-13:30),

- Tüm kliniğin katılımıyla Patoloji Anabilim Dalı ile birlikte iki haftada bir dermatopatoloji olgu toplantısı (Salı 15:30-17:00),

- Tüm kliniğin katılımıyla haftada bir gün olgu konseyi,

- Tüm kliniğin katılımıyla ayda bir seçilmiş olgulardan oluşan olgu sunumu ve  tez ve klinik çalışmaların değerlendirmesi.

Salı Saat 12:30-13:30 Asistan Dersleri

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Dönem 5 Staj Eğitim Programı:

Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencilerine gruplar halinde 3 hafta süreyle Deri ve Zührevi Hastalıkları staj eğitimi verilmektedir. Eğitim programımız teorik ve pratik eğitimlerden oluşmakta, eğitimler olgu odaklı, analitik düşünmeyi teşvik eden, interaktif bir şekilde yapılmaktadır. Staj süresince her bir öğrencinin yeterli sayı ve çeşitte hasta görmesine özen gösterilmektedir. Tıp fakültesinden mezun olan tüm öğrencilerimizin Deri ve Zührevi Hastalıkları’na yönelik temel bilgi ve yeterliklere sahip olmaları temel önceliğimizdir.

 

Klinik Birimler

Yataklı Servis

Dermatoloji servisinde toplam 8 hasta yatağımız bulunmaktadır. Servisimizde İstanbul’un ve ülkemizin farklı yerinden gelen, çok çeşitli akut ya da kronik deri hastalığına sahip hastalar yatırılmaktadır.
En güncel ve kapsamlı tanı yöntemleri kullanılarak, etkin ve bilimsel tedavi seçenekleriyle hastalarımızın normal hayatına en kısa sürede dönmeleri asıl amacımızdır.
Ayrıca kliniğimizde diğer bölümlerde yatan hastalar ve acil servise başvuran hastalar için konsültasyon hizmeti verilmektedir.

Poliklinik

Ayaktan tanı ve tedavi hizmeti Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, 3. Blok, 1. Kat, Deri ve Zührevi Hastalıklar polikliniklerinde verilmektedir.

Her gün 6 poliklinik odasında MHRS üzerinden randevulu hasta muayenesi yapılmakta olup, 2 poliklinik odasında ise haftanın belirli günleri;

Nevüs (doğumsal ve edinsel benler) Prof. Dr. Vefa Aslı ERDEMİR, Doç. Dr. Melek Aslan KAYIRAN, Dr. Öğr. Üyesi Ozan ERDEM;

Dermato-onkoloji (deri kanserleri) Prof. Dr. Vefa Aslı ERDEMİR, Doç. Dr. Melek Aslan KAYIRAN, Dr. Öğr. Üyesi Ozan ERDEM;

Büllü hastalıklar (pemfigus, pemfigoid, dermatitis herpetiformis) Prof. Dr. Mehmet Salih GÜREL;

Psöriyazis (sedef hastalığı) Prof. Dr. Vefa Aslı ERDEMİR;

Ürtiker (kurdeşen) ve allerji Doç. Dr. Melek Aslan KAYIRAN;

Behçet Hastalığı Doç. Dr. Melek Aslan KAYIRAN;

Pediyatrik dermatoloji Prof. Dr. Vefa Aslı ERDEMİR ve Dr. Hasan DEMİREL

Mikozis fungoides ve deri lenfomaları Prof. Dr. Vefa Aslı ERDEMİR; Dr. Öğr. Üyesi Ozan ERDEM;

Saç hastalıkları Doç Dr. Güldehan ATIŞ tarafından yan dal poliklinikleri yapılmaktadır.


Yapılan Uygulamalar:

1) Fototerapi Ünitesi:

Hastanemizde kapsamlı bir fototerapi ünitesi mevcut olup dar bant UVB, PUVA, lokal PUVA ve UVA1 tedavileri yapılmaktadır.

2) Alerji Ünitesi:

Tecrübeli ekip tarafından yama (patch) testi, deri delme (prick) testi, otolog serum testi ve oto-vaksinizasyon uygulamaları yapılmaktadır.

3) Dermato-onkoloji ve Nevüs Takip Ünitesi

Tüm poliklinik odalarımızda manuel el dermoskopları bulunmaktadır. Ayrıca nevüs takip ünitemizde bilgisayarlı dermoskopi (MoleMax HD) cihazımız bulunmakta; şüpheli nevüsler bilgisayar ortamında kayıt altına alınıp takip edilebilmektedir.

4) Dermato-cerrahi Ünitesi

Kliniğimizde haftada bir gün lokal ameliyathanede uygun endikasyonlar dahilinde iyi ve kötü huylu deri tümörlerinin çıkarılması, tırnağın iyi ve kötü huylu tümörlerini çıkarılması, tırnak batması tedavisi (tırnak çekimi ve kimyasal matriks destrüksiyonu) yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimizde elektrocerrahi (koter cihazı) ve kriyoterapi (sıvı azot ile dondurma tedavisi) ekipmanları bulunmaktadır.

5) Kozmetoloji Ünitesi

Kliniğimizde uzman hekimlerimiz tarafından botulinum toksin, dermal dolgu, kimyasal peeling, PRP ve mezoterapi uygulamaları uygun endikasyonlar dahilinde yapılmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet Salih GÜREL (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Vefa Aslı ERDEMİR (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ozan ERDEM (Öğretim Üyesi)

 

Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. Melek ASLAN KAYIRAN

Doç. Dr. Güldehan ATIŞ

 

Klinik Uzmanları:

Uzm. Dr. Hasan AKSOY

Uzm. Dr. Sümeyye ALTINTAŞ KAKŞİ

 

Uzmanlık Öğrencileri:

Dr. Hatice Kübra Çakı

Dr. Elif Özkul

Dr. Büşra Demirci

Dr. Tunç Özen

Dr. Umut Yıldırım

Dr. Yeşim Dede

Dr. Öykü Gönüllü

Dr. Begüm Önlen

Dr. Betül Şerbetçi

Dr. Ekin Alpdoğan

Dr. İlksen Yağmur Tezer

Dr. Alperen Karacanoğlu

Dr. Abdullah Ülkü

Dr. Süveyda Teko

Dr. Ahmet Sait Şahin

Dr. Fulya Altınay

Dr. Hümeyra Özger

Dr. Kaan Mert Özel

Dr. Turgut Boycu

Dr. Kübra Akdemir