Göğüs Hastalıkları
14 Mayıs 2024

Göğüs Hastalıkları, hava kirliliği, endüstriyel kirleticiler, allerjik faktörler, sigara kullanımına bağlı olarak günümüzde sıklığı gittikçe artan ve hemen hemen her yaşta her kesimi ilgilendiren Akut-kronik bronşitler, astım, KOAH, pnömoni, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok akciğer hastalığının teşhis ve tedavisini yapan bir bölümdür.

HASTA HİZMETİ

Hastanemiz 6. Katında yatan hastalara hizmet sunmaktadır. Yıllık olarak yaklaşık 15000 poliklinik hastası ve 1000 yatan hastaya hizmet vermeyi planlamaktadır.
Göğüs Hastalıklarında farklı alanlarda hastalara tanı, tedavi ve takip hizmeti veren Solunum Fonksiyon Laboratuarı, Bronkoskopi Ünitesi, Uyku Laboratuarı hizmeti planlanmaktadır.


SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ

Sigara Bırakma Polikliniği farmakoterapinin yanı sıra başvuranlara, bireysel sigara bırakma programlarını da sunmaktadır. Program sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bunu başarmaları ve sürdürmelerini sağlayan kişisel bilinçlenme, destek ve gerekli olan durumlarda ilaç tedavisi ile sürecin düzenli olarak takibinden oluşmaktadır. Burada konuda deneyimli göğüs hastalıkları uzmanı haftalık olarak başvuran kişilerle bireysel görüşmeler yapar. Bırakma süreci olan ilk 3 ay süresince düzenli izlemin ardından, tekrar başlama oranlarının yüksek olduğu ilk 1 yılda bunu engellemek amacıyla düzenli takip sürdürülür.BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ

Bronkoskopi hava yollarının doğrudan görülerek incelendiği, sitolojik ve patolojik örneklerin alındığı endoskopik bir inceleme yöntemidir. Bronkoskopi işlemleri lokal yada genel anestezi altında yapılabilmektedir. Bronkoskopi hem tanı hem de tedavi amaçlı (akciğer kanseri tanısı, yabancı cisim çıkartılması, endobronşiyal tedaviler vb.) kullanılır. Ünitemizde Göğüs Hastalıkları asistanlarının bu konudaki eğitimlerinin yanı sıra gözlemci olarak da bulunan rotasyoner ya da farklı hastanelerden gelen meslektaşlarımıza da eğitim verilmesi planlanmaktadır.SOLUNUM FONKSİYON LABORATUARI

Solunum Fonksiyon Laboratuarı solunum sisteminin fizyolojik olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Solunum sistemi hastalıklarından bazılarının tanısının konulması, nefes darlığının nedeninin belirlenmesinde, uygulanan tedaviye yanıtın takibinde, preoperatif değerlendirmelerde, maluliyet kararlarının verilmesinde solunum fonksiyon testlerinden elde edilen veriler kullanılır. Laboratuarda hastalara sunulan günlük laboratuar hizmetinin yanı sıra tıp fakültesi öğrencileri ve asistan eğitimi de planlanmaktadır. Laboratuarımızda standart olarak yapılan testler; spirometri, body pletismografı ile ölçülen akciğer volümleri, diffüzyon testleri, reversibilite testi yapılmaktadır. Ayrıca kardiyopulmoner egzersiz testleri ile açıklanamayan nefes darlığı durumunda ve yüksek riskli toraks cerrahisine aday hastalarda preoperatif değerlendirme yapılması planlanmaktadır. Bu laboratuarda egzersiz kapasitesini değerlendirmeye yönelik olarak 6 dakika yürüme testi de yapılmaktadır. Laboratuarımızda bulunan diğer spesifik testler arasında solunum kas fonksiyonları, tidal solunum çalışmaları, solunumun nöral kontrolü, hava yolu rezistansı, kompliyans, indirect kalorimetri yer almaktadır.


ALERJİ ÜNİTESİ

Alerji vücudumuzun değişik organ ve dokularının herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık göstermesidir. Alerjinin hastalık olarak tanımlanabilmesi için bu duyarlılığın vücuda zarar verir hala gelmiş olması gerekir. Alerjik hastalık bulguları ve tanısı alerjinin etkilediği doku ve organa göre değişir. Bunlar; burunda alerjik rinit, yutak ve genizde alerjik farenjit, bronşlarda ve akciğerde alerjik bronşit ve astım, gözde alerjik konjunktivit, ciltte alerjik dermatittir. Göğüs hastalıkları alanında daha önce diğer yöntemlerle astım veya alerjik rinit tanısı koyulan ya da kuşku duyulan hastalarda, alerji varlığını araştırmak ve eğer varsa hangi maddelere karşı olduğunu ortaya koymak amacıyla alerji deri testi yapılır. Örneğin; evinde kedi besleyen bir astım ya da alerjik rinit hastasında, kedi tüyüne karşı alerji saptanması durumunda kedinin evden uzaklaştırılması önerilir. Ayrıca bazı kaşıntılı deri hastalıklarında alerjiye neden olan gıdaları ya da diğer alerjenleri belirlemek amacıyla alerji deri testleri istenebilir.


 UYKUYLA İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI VE POLİSOMNOGRAFİ LABORATUARI

Uyku apnesi, uykuda solunumun durmasıdır. Uykuda horlama, gündüz uykululuk hali sık görülen belirtilerdir. Kilo artışı, bazı ilaç kullanımları ve alkol kullanımıyla horlama artar. Bu hastalarda konsantrasyon eksikliği, gündüz aşırı uyku hali, depresyon sıklıkla izlenmektedir. Bu hastalar araç kullanırken uyuyakalmaları ölümlerle sonuçlanan ciddi trafik kazalarına yol açabilmektedir. Bu hastalarda en sık gözlenen komplikasyonlar kardiyovasküler ve nörolojik sistemle ilgilidir. Dirençli hipertansiyon ve kalp ritm bozuklukları sık gözlenen kardiyovasküler komplikasyonlardır. Polisomnografi kesin tanı konulmasında gereklidir. Hastalar bir gece boyunca hastanede yatırılır. Uyku evreleri, arousal, solunum eforu, hava akımı, elektrokardiyografi, elektromyografi, elektroensefalografi, oksijen satürasyonu kayıtları alınır. Ayrıca uyku apne tanısı alan ve CPAP/BİPAP ihtiyacı olan hastalarda ek bir çalışma ile titrasyon yapılır.


Göğüs Hastalıkları Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Esra YazarProfesör

Ömer Zengin

Uzman Doktor

Gönül Seven Yalçın

Uzman Doktor

Canan Gedik

Uzman Doktor

Hür İŞGÜDER

Uzman Doktor

Oğuzhan Akman

Uzman Doktor

Deniz BiliciUzman Doktor 
Coşkun DoğanUzman Doktor 
Burcu Akpınar Yiğitbaş Uzman Doktor 

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.