Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
05 Ocak 2022

Kliniğimiz, merkez hastanenin birinci katında 18 yatak, Çocuk Hastalıkları hastanesi’ nde 5 yatak, bir lokal ve bir genel ameliyathanesi, Merdivenköy yerleşkesinde 8 poliklinik odası Odyoloji ünitesi, Rinoloji laboratuarı, endoskopi ünitesiyle eğitim ve sağlık hizmetini sunmaktadır. 

Kliniğimizde yıllık 80 bin hastaya ayaktan poliklinik hizmeti verilmekte, 2500 hasta ameliyatı yapılmaktadır. 

KBB Anabilim Dalı Çalışma Alanları: 
Kulak ameliyatları- koklear implant cerrahisi, larenks-hipofarenks kanser ve boyun cerrahisi, burun ameliyatları, endoskopis sinüs ve endoskopik kafatabanı cerrahisi uygulamaları yapılmaktadır. 

Odyoloji ünitemizde odyometrik incelemeler, BERA ve otoakustik emisyon testleri, Rinoloji laboratuarında akustik rinometri ve allerji testleri  yapılmaktadır. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Muhammet Tekin

Profesör

Tıklayınız.

Gül Acar

Profesör

Tıklayınız.

Mahmut Tayyar Kalcıoğlu

Profesör

Tıklayınız.

Mehmet Akif Kılıç

Profesör

Tıklayınız.

Osman İlkay ÖzdamarDoçent Doktor  Tıklayınız.

Ahmet Mutlu

Yard.Doçent

Tıklayınız.

Numan Kökten

Başasistan

Tıklayınız.

Ali Şefik Çağlar

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Fikri Can Arıbal

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Osman Kılıç

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Suha Özbilgen

Uzman Doktor

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.