Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
24 Kasım 2023

Kliniğimiz, hastanemizin 8. katında 27 yatak ile, Polikliniklerimiz ise 8 poliklinik odası Odyoloji ünitesi, Rinoloji laboratuarı, endoskopi ünitesiyle eğitim ve sağlık hizmetini sunmaktadır. 

Kliniğimizde yıllık 80 bin hastaya ayaktan poliklinik hizmeti verilmekte, 2500 hasta ameliyatı yapılmaktadır. 

KBB Anabilim Dalı Çalışma Alanları: 
Kulak ameliyatları- koklear implant cerrahisi, larenks-hipofarenks kanser ve boyun cerrahisi, burun ameliyatları, endoskopis sinüs ve endoskopik kafatabanı cerrahisi uygulamaları yapılmaktadır. 

Odyoloji ünitemizde odyometrik incelemeler, BERA ve otoakustik emisyon testleri, Rinoloji laboratuarında akustik rinometri ve allerji testleri  yapılmaktadır. 


Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Mahmut Tayyar Kalcıoğlu

Profesör

Tıklayınız.

Gül Acar

Profesör

Tıklayınız.

Osman İlkay Özdamar

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Ahmet Mutlu

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Serdal Çelik

Dr.Öğr.Üyesi

Tıklayınız.

Numan Kökten

Başasistan

Tıklayınız.

Osman Kılıç

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Kadri Demir

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Tolga Çiçek

Uzman Doktor

Tıklayınız.

*Kliniğimizde uzmanlık eğitimi alan Asistan hekimlerimizde görev yapmaktadır.