Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
14 Eylül 2022

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 1982 yılından beri verilmekte olan uzmanlık eğitiminin yanı sıra Mart 2009 yılından itibaren Çocuk Endokrinoloji ve Ekim 2011 yılından itibaren de Çocuk Gelişim Nörolojisi yan dal uzmanlık eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

Yataklı Tanı ve Tedavi Birimleri;

  • Genel Pediatri Servisleri
  • Pediatri Yan Dal Servisleri (Çocuk Nefroloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Hematoloji-Onkoloji)

Toplam 77 yataklı genel pediatri servisleri ve toplam 45 yataklı pediatri yan dal servislerinde genel çocuk hastalıklarının tanı, takip ve tedavisinin yanı sıra endokrinoloji (diyabet, hormon bozuklukları, büyüme-gelişme geriliklerinin tanı ve tadavisi), hematoloji-onkoloji (çocukluk çağı kansızlıkları, kanama pıhtılaşma bozuklukları, lösemi ve solit tümörlerin tanı ve tadavisi), nefroloji (böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tanı ve tedavisi, periton diyalizi, hemodiyaliz, böbrek biyopsisi), romatoloji (eklem ve bağ dokusu hastalıklarının tanı ve tedavisi, cilt biyopsisi), kardiyoloji (çocukluk çağı kalp hastalıkları tanı ve tedavisi, fetal ekokardiyografi), gelişim nörolojisi (epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar, kas hastalıkları tanı ve tedavisi, elektroensefalografi),  alerji (astım, diğer solunum yolu hastalıkları ve alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi, solunum fonksiyon ve alerji testleri) ve gastroenteroloji (mide, barsak, karaciğer hastalıkları, karaciğer biyopsisi ve endoskopik girişimler), beslenme ve metabolizma (doğumsal metabolizma hastalıkları, beslenme bozuklukları tanı ve tedavisi) gibi özel konularda da üst düzeyde hizmet verilmektedir.