Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
14 Mayıs 2024

Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği Hastanemizin 6. Katında 105 yatak ile hizmet vermektedir. Ayrıca 30 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve 9 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

Çocuk kliniği içinde; Genel pediatri, Çocuk Alerji ve İmmünolojisi, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Çocuk Romatolojisi, Çocuk Endokrinolojisi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Gastroenterolojisi yan dal servislerinde hasta takipleri devam etmektedir.
Polikliniğimizde ise ilgili yan dal polikliniklerinin yanı sıra genel pediatri ve sosyal pediatri polikliniklerimiz hasta takibini sürdürmektedir.

Kliniğimiz 1982 yılından beri Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi yapmakta olup şimdiye kadar yüzlerce Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanını ülkemizin ve dünyanın hizmetine sunmuştur.
Ayrıca; Çocuk Alerji ve İmmunolojisi, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Gastroenterolojisi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Çocuk Romatolojisi, Çocuk yoğun bakım ve Neonatoloji alanlarında yan dal uzmanlık eğitimi verilmektedir.
Uluslararası faaliyetler çerçevesinde; Somaliland Hargeisa ve Franz Fanon Üniversiteleri ile yapılan işbirliği çerçevesinde bu üniversitelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi verilmektedir.
Erasmus programı çerçevesinde çeşitli Avrupa ülkelerden ve Orta Doğu ile Afrika ülkelerinden de tıp fakültesi öğrencileri anabilim dalımıza gelerek eğitim almaktadır.

Acil servis başta olmak üzere 7/24 esasına göre çalışan Kliniğimizde toplam 9 profesör, 14 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 2 başasistan ve 16 uzman hekim  ile beraber 80 civarında uzmanlık öğrencisi görev yapmaktadır.
Hekimlerimiz bir yandan İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde akademik çalışmalarını ve tıp fakültesi eğitimini sürdürürken bir yandan da aktif olarak hasta bakım hizmetlerine devam etmektedirler.

Kliniğimizde çocuk hastaların ihtiyacı olabilecek her türlü tıbbi donanım bulunmakta ve hem sağlıklı çocukların takipleri yapılmakta hem de üst düzey girişimler ilgili yan dallarımız tarafından ve gerektiğinde diğer cerrahi ve dahili klinikler ile birlikte yapılabilmektedir.

Kliniğimizde uzun süre yatan hastalarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak geliştirilen proje çerçevesinde hastane okulumuz hizmet vermektedir. 

cocukhasta.jpg