Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
14 Mayıs 2024

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, 1974 yılında Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak açılmış, 1988 yılında eğitim kliniği ünvanını almıştır. 2012 yılından itibaren, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi ile afiliye olmuştur.

Kliniğimizde kas iskelet sistemi kaynaklı tüm hastalıkların tanısı, tedavisi, rehabilitasyonu ve takibi yapılmaktadır. Ayrıca travma, merkezi ve periferik sinir sistemi, doğumsal hastalıklar, immobilizasyon ve yaşlanmaya bağlı oluşan tüm fiziksel, fonksiyonel ve sosyal kayıpların tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik hizmetler verilmektedir. Hastaların ağrı ve diğer semptomlarının giderilmesi, fonksiyonun iyileştirilmesi, hasta ve yakınlarının yaşam kalitelerinin arttırılması ve nihai olarak hastanın topluma yeniden kazandırılması temel tedavi amaçlarımızdandır. 

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi bünyesinde FTR AD olarak poliklinik, ayaktan tedavi ve yataklı servis hizmeti vermekteyiz.
Kas iskelet sistemi ağrısı gibi genel fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanısıra; inme, omurilik yaralanması, multiple skleroz, Parkinson, serebral palsi, gibi nörolojik hastalıklar, ürojinekolji, spastisite yönetimi, lenfödem ve pedobarografik ölçümler gibi belli alanlarda da özelleşmiş hizmet verilmektedir.
Fizik tedavi modaliteleri (elektriksel ve ısı tedavileri, ESWT, lazer, biofeedback), ultrason eşliğinde enjeksiyonlar, botulinumtoksini enjeksiyonları, algolojik girişimler, alternatif ve tamamlayıcı tıp metotları uygulanan yöntemler arasındadır.