Göğüs Cerrahisi
24 Nisan 2024

TANITIM

Göğüs Cerrahisi, Akciğer, Mediasten (Göğüs boşluğu organları), solunum yolları, Göğüs duvarı, yemek borusu gibi birçok hastalığın tedavisini yapan bir bölümdür. Akciğer kanserleri, ve akciğerin diğer tümörleri, Göğüs duvarı tümörleri, hiperhidrozis (el ve koltuk altı terlemesi), Raynaud hastalığı (ellerde soğuma ve morarma), Plevral effüzyon (Göğüs boşluğunda sıvı toplanması), kist hidatik, yemek borusu hastalıkları, solunum yolları tümörleri, solunum yolları ve yemek borusu yabancı cisimleri, doğuştan göğüs duvarı şekil bozuklukları (Pektus excavatum ve pectus carinatum) ve Videotorakoskopik cerrahi işlemler, timus bezi hastalıkları ve tümörleri, Göğüs travmaları ilgi alanlarımızdır.

TARİHÇE

Hastanemiz Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı ve kliniği 2012 yılında Prof. Dr. Tahir Şevval Eren başkanlığında kuruldu.
Anabilim dalımızda/Kliniğimizde ayrıca 1 Dr. öğretim görevlisi ve 2  uzman doktor görev yapmaktadır.
Anabilim Dalımız/Kliniğimiz halen Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım protokolü çerçevesinde Eğitim ve Araştırma Kliniği olarak hizmet vermektedir.

ANABİLİM DALIMIZDA TEMEL DEĞERLER VE İLKELER

·         İnsan haklarına ve çevreye saygı

·         Etik kurallara uygunluk

·         Güvenirlik ve kalite

·         Bilimsellik

·         Evrensellik

·         Çağdaşlık

·         Katılımcılık

MİSYON VE VİZYON

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Göğüs Cerrahisi alanında toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak, bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

İyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve etik özelliklerle donatılmış bireyleri yetiştiren bir bölüm olmayı amaç edinmiştir.

EĞİTİM

Öğretim üyelerimiz yurtdışı ve yurtiçi yaygın tecrübeleri ile hizmet vermektedir. Dünyanın en prestijli dergilerinde araştırma makaleleri ile bilime hizmet sunmaktadırlar. Bilim adamı, araştırma görevlisi ve öğrenci yetiştirmek en önemli görevimizdir. Bu amaçla Üniverisite Tıp Fakültesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bütün imkanları kullanılacaktır.

HASTA HİZMETİ

Anabilim Dalımız/Kliniğimiz hastanemiz 5. katında yatan hastalara hizmet sunmaktadır. 2019 yılında hizmete girecek olan Türkiye’nin ve dünyanın en gelişmiş ve modern hastanelerinden birinde ve Tıp Fakültesi ile hizmet vermeye devam edeceğiz.

 

Göğüs Cerrahisi Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Tahir Şevval Eren

Profesör

Tıklayınız.

Cansel Atinkaya BaytemirProfesör  

Zeynep Bilgi

Doç. Dr.

Ayten Güner Akbıyık

Uzman Doktor

 

Halil Tözüm

Uzman Doktor

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.BİLİMSEL YAYINLAR

A- Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Balci, AE., N. Eren, Ş.Eren ve R. Ülkü,  “Ruptured hydatid cysts of the lung in children:clinical review and results of surgery,’’ Ann Thorac Surg, 74,889-892 (2002).

A2. Balci, AE., Ş.Eren,  R. Ülkü ve MN. Eren, “Management of multiloculated empyema thoracis in children:thoracotomy versus fibrinolytic treatment,’’ Eur J Cardiothorac Surg, 22,595-598 (2002).

A3. Balci, AE., N. Eren, Ş.Eren veR. Ülkü, “Surgical treatment of post-traumatic tracheobronchial injuries: 14-year experience,’’ Eur J Cardiothorac surg, 22,984-989 (2002).

A4. Eren, Ş., AE. Balcı, B. Dikici, M. Doblan ve MN. Eren, “Foreign body aspiration in children: experience of 1160 cases,’’ Annals of Tropical Paediatrics, 23, 31-37 (2003).

A5. Eren, S., H. Esme, AE. Balci, O. Cakir, H. Buyukbayram, MN. Eren, L. Erdinc ve O. Satici, “The effect of aprotinin on ischemia-reperfusion injury in an in situ normothermic ischemic lung model,’’ Eur J Cardiothorac surg, 23,60-65 (2003).

A6. Eren, S., AE. Balci, R. Ulku, O. Cakir ve MN. Eren, “Thoracic firearm injuries in children: management and analysis of prognostic factors,’’ Eur J Cardiothorac Surg, 23, 888-893 (2003).

A7. Cakir, O., A. Oruc, S.Eren, H. Buyukbayram, L. Erdinc ve N. Eren, “Does sodium nitroprusside reduce lung injury under cardiopulmonary bypass?,” Eur J Cardiothorac Surg,23, 1040-1045 (2003).

A8. Balcı AE., TA. Balcı, Ö. Çakır, Ş. Eren ve MN. Eren, “Surgical treatment of thoracic outlet syndrome: Effect and results of surgery,” Ann Thorac Surg, 75, 1091-1096 (2003).

A9. Eren, MN., AE. Balci ve Ş.Eren, “Benign intrapulmonary teratoma: Report of a case,’’ J Thorac Cardiovasc surg, 126, 855-857 (2003).

A10. Eren, Ş., MN. Eren ve AE. Balcı, “Pneumonectomy in children for destroyed lung and long-term consequences,’’ J Thorac Cardiovasc surg,126, 574-581 (2003).

A11. Eren, S., R. Ulku, AC. Tanrıkulu ve MN. Eren, “ Primary giant hydatid cyst of the diaphragm,” Ann Thorac Cardiovasc Surg, 10, 118-119 (2004).

A12. Eren, MN., AE. Balci, S. Eren, “Pleural tenting in complicated primary spontaneous pneumothorax,” J Cardiovasc Surg (Torino), 45, 71-75 (2004).

A13. Balcı, AE., A. Kazez, Ş. Eren, E. Ayan, K. Özalp ve MN. Eren, “Blunt thoracic trauma in children: review of 137 cases” Eur J Cardiothorac Surg,” 26, 387-392 (2004).

A14. Eren, S., F. Gurkan, AE. Balcı, Refik Ulku, S. Onat ve MN. Eren, “Spontaneıus pneumothorax in children in the south-east of Turkey,” Pediatrics International, 46, 580-582 (2004).

A15. Balcı AE., Ş. Eren ve MN. Eren, “Esophageal foreign bodies under cricopharyngeal level in children: an analysis of 1116 cases,” Interactive Cardiovasc and Thorac Surg, 3, 14-18 (2004).

        A16. Balcı AE., Ş. Eren, Ö. Çakır ve MN. Eren, “Open fixation in flail chest: Review of 64 patients,” Asian Cardiovasc Thorac Ann, 12, 11-15 (2004).

A17. Balcı, AE., TA. Balcı, Ş.Eren, R.Ülkü, Ö. Çakır ve N. Eren, “Unilateral post-trumatic pulmonary contusion: 10-Year surgical experince,’’ Surg today, 35, 205-210 (2005).

A18.  Eren MN., AE. Balci ve S. Eren, “Non-capitonnage method for surgical treatment of lung hydatid cysts,” Asian Cardiovasc Thorac Ann, 13, 123-125 (2005)

A19. Ulku R., F. Yılmaz, S. Eren ve S. Onat, “Lymphoepithelial cyst of the mediastinum,” Tex Heart Inst J, 32, 440-441 (2005).

A20. Eren S, H. Esme, A. Avcı. ‘’Risk factors affecting outcome and morbidity in the surgical management of bronchiectasis.’’ J Thorac Cardiovasc Surg,134, 392-8 (2007).

A21. Eren Ş., Ö. Çakır, C. Güloğlu, MN. Eren. ‘’Isolated thoracic duct injury in penetrating neck trauma: a case report’’. Ulusal Travma Acil Cerrahi Derg;13, 244-247 (2007).

A22.Eren S., Esme H, Sehitogulları A, Durkan. ‘’The risk factors and management of posttraumatic empyema in trauma patients.’’ Injury, 39, 44-9 (2008).

A23. Esme H., O. Doğru, S.Eren, M. Korkmaz, O. Solak. ‘’The factors affecting persistent pneumothorax and mortality in neonatal pneumothorax.’’ Turk J Pediatr.50, 242-6 (2008).

A24. Eren S., A. Avci. ‘’Giant Cystic Lymphangioma in the thoracic wall in a newborn.’’ Asian Cardiovasc Thorac Ann17, 659 (2009).

A25. Eren S., A. Avci. ‘’Life-threatening giant mediastinal cystic teratoma in a 4-month-old male baby.’’ Gen Thorac Cardiovasc Surg.57,389-91 (2009).

A26.Eren Ş., A. Avcı. ‘’Posterior mediastinal bronkojenik kist.’’ Turkiye Klinikleri J Med Sci, 30, 784-7

(2010).

A27.Eren Ş, Avcı A. ‘’Sternum primer tüberkülozu.’’ Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 18(3):235-237 (2010).

A28. Özekinci S, Bakır Ş, Uzunlar AK, Eren Ş. ‘’Pulmonary hydatid disease in southeastern Anatolia, Turkey’’ Turk J Med Sci 40(4):637-641 (2010).

A29. Esme H, Eren Ş, Sezer M, Solak O. ‘’Primary mediastinal cysts, clinical evaluation and surgical results of 32 cases.’’ Tex Heart Inst J 38(4):371-4 (2011).

A30. Oruç M, Çakmak M, Eren Ş. ‘’Akciğer dekortikasyon ameliyatı yapılan erişkin hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası arteriyel kan gazı analizi, solunum fonksiyon testi ve akciğer perfüzyon sintigrafilerinin karşılaştırılması’’. Turk Gogus Kalp Dama 2012;20(1):111-115.

A31. Sahin A, Meteroglu F, Eren S, Celik Y. ‘’Inhalation of foreign bodies in children: Experience of 22 years’’. J Trauma Acute Care Surg 2013;74(2):658-63.

A32. Meteroğlu F, Şahin A, Eren TS. ‘’Middle lobe syndrome: a retrospevtive analysis’’. Turk Gogus Kalp Dama 2013:21(3):718-722.

A33. Sahin A, Meteroglu F, Eren S, Eren C, Celik Y. Evaluation of management of postpneumonic empyema thoracis in children. Annals of Pediatric surgery 2013;9:131-135.

A34. Meteroğlu F, Şahin A, Abakay Ö, Öztürk B, Eren C, Eren TŞ. ‘’Tuberculosis cases resemling mediastinal mases’’. International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS), vol 1, pp.154-163, 2013.

A35. Meteroğlu F, Şahin A, Öztürk B, Eren TŞ. ‘’Surgical results of chest wall tumors: Experience of 19 years’’. International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS), vol 1, pp.114-126, 2013.

A36. Meteroglu F, Şahin A, Eren TŞ, Eren C. ‘’Giant Hidatid Cysts of the lung: Analysis and surgical outcome of 67 cases’’. Annals of Tropical Medicine and Public Health, 2013;6:188-191.

A37. Balci AE, Eren S, Ozyurtkan MO. ‘’Symmetrical excessive pectus excavatum in children’’. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 2013;21(6):683-688.

A38. Sahin A, Meteroglu F, Eren S, Keleş AN. ‘’A case of lymphoma simulating sternal tumour’. APSP J Case Rep 2014;5(1):2.

A39. Meteroglu F, Arıkanoglu Z, Eren Ş. ‘’Cold abscess of tuberculosis on thoracic wall: three case report’’. Turk Gogus Kalp Dama 2014:22(2):454-457.

A40. Sahin A, Meteroglu F, Kelekci S, Karabel M, Eren C, Eren S, Celik Y. ‘’Surgical outcome of bronchiectasis in children: Long term results of 60 cases.’’. Klin Pediatr 2014;226:233-237.

A41. Tozum H, Akyil M, Eren TS, Demiroglu M, Kilic B. A different from of sternal reconstruction: A case study. British Journal of Medicine & Medical Research (BJMMR) 2016;17(2):1-6.

B-Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B1. Balci AE., S. Eren, MN. Eren, O. Cakir ve R. Ulku, “Flail chest: A clinical review and comparison of the management alternatives,” EACTS/ ESTS Joint Meeting, 288, 672, Final Programme and Book of Abstracts, 16-19 September, Lisbon, 2000.

B2. Eren, N., AE. Balcı, Ş.Eren, R. Ülkü ve ES. Bayar, “Akciğer kanseri hastalarında histolojik tipler, evreleme ve rezektabilite”, Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu, SB-10, 29 Ağustos- 1 Eylül, İstanbul, 2001. (Uluslararası)

B3. Eren, N., AE. Balcı, Ş.Eren, R. Ülkü ve E. Cebeci, “Akciğer kanserinden dolayı rezeksiyon geçiren hastalarda perioperatif ölüm”, Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu, SB-11, 29 Ağustos- 1 Eylül, İstanbul, 2001. (Uluslararası)

B4. Eren, Ş., AE. Balcı, G. Kırbaş, H. Esme, M. Doblan ve MN. Eren, ’’Erişkinlerde trakeobronşial yabancı cisimler”, Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu, SB-23, 29 Ağustos- 1 Eylül, İstanbul, 2001. (Uluslararası)

B5. Balcı, AE., Ş.Eren, R.Ülkü, N. Eren ve E. Cebeci, “Akciğer kanserinde mediastinal evreleme: Mediastinoskopinin değeri ve sınırları”, Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu, SB-32, 29 Ağustos- 1 Eylül, İstanbul, 2001. (Uluslararası)

B6. Balci AE., TA Balci, R. Ülkü, Ö. Çakir, Ş. Eren ve N. Eren, “Predictors of mortality and morbidity in post-traumatic pulmonary contusion,” 31th Annual meeting of the Germen Society for Thoracic and cardiovascular surgery, 50, 53, Thieme, 17-20 February, Leipzig, 2002.

B7. Balcı, AE., R. Ülkü, S.Eren, MN. Eren, E. Cebeci ve K. Erdem, “Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts in children,’’ 31th Annual meeting of the Germen Society for Thoracic and cardiovascular surgery, 50, 54, Thieme, 17-20 February, Leipzig, 2002.

B8. Balci, AE., MN. Eren, Ş.Eren ve R. Ülkü, “Surgical treatment of tracheobronchial injuries,’’ 12thWorld congress World Society of cardio-Thoracic Surgeons, 7, 29, Pabst Science Publishers, 3-6 March Luzern, 2002.

B9. Balci AE., MN. Eren, Ö. Çakir, Ş. Eren ve R. Ülkü, “Surgical treatment of thoracic outlet syndrome,” 12thWorld congress World Society of cardio-Thoracic Surgeons, 7, 64, Pabst Science Publishers, 3-6 March Luzern, 2002.

B10. Balci, AE., MN. Eren, Ş.Eren veR. Ülkü, “Management of multiloculated empyema thoracis in children:A comparison of thoracotomy to fibrinolytic treatment,’’ 12thWorld congress World Society of cardio-Thoracic Surgeons, 7, 96, Pabst Science Publishers, 3-6 March Luzern, 2002.

B11. Balci, AE., MN. Eren ve Ş.Eren, “Benign germ cell tumors of mediastinum:A clinicopathologic analysis and results of surgery,’’ 12thWorld congress World Society of cardio-Thoracic Surgeons, 7, 124, Pabst Science Publishers, 3-6 March Luzern, 2002.

B12. Balci, AE., R. Ulkü, S.Eren veMN.Eren, “Management of blunt diaaphragmatic injury:15-year experience of operated 63-case,’’ 5thEuropean Congress of Trauma and Emergency Surgery, 8, 393, 1-5 October, Istanbul, 2002. (Uluslararası).

B13. Balci, AE., S.Eren, R. Ulku ve N. Eren, “Blunt thoracic trauma in children: an analysis of 76 cases,’’ 5thEuropean Congress of Trauma and Emergency Surgery, 8, 454, 1-5 October, Istanbul, 2002. (Uluslararası).

B14. Eren, S., AE. Balci, R. Ulku ve N. Eren, “Management of thoracic firearm injuries in children,’’ 5thEuropean Congress of Trauma and Emergency Surgery, 8, 457, 1-5 October, Istanbul, 2002. (Uluslararası).

B15. Eren, S., AE. Balci, M. Doblan ve MN. Eren, “Pneumonectomy for destroyed lung in children,’’ European Society of Thoracic Surgeons 10th Annual Meeting, 87, 26-28 October, Istanbul, 2002. (Uluslararası).

B16.Eren, Ş., R. Ülkü ve MN. Eren, “Primary giant hydatid cyst of the diaphragma,” 17th Asia-Pasific Congress on Diseases on the Chest, 260, August 29 - September 01, Istanbul, 2003. (Uluslararası).

B17. Eren S, Esme H, Sehitogullari A, Geyik F, Eren MN. ‘’The risk factors of posttraumatic empyema in patients with tube thoracostomy.’’ Society for Cardiothoracic Surgery in Great Britain and Ireland, Annual Meeting 2007, Manchester, United Kingdom, 2007. Abstract No.53.

B18.Eren S, F. Gurkan, A. Avcı, C. Eren. ‘’Surgical treatment right middle lobe syndrome in children.’’ European Respiratory Society Annual Congress, October Berlin. 4-8, 2008.

B19. Avci A., R. Tekin, C. Eren, V. Bosnak, S. Eren. ‘’Thoracic Empyeme due to candida Albicans.’’ The 3 rd. Eurasıa Congress of Infectıous Dıseases, , Ramada Hotel BAKU, AZERBAIJAN, 1-4 october 2009.

B20. Avci A., S. Eren, R. Tekin, C. Eren. ‘’Empyema Necessiatis: Experiences of a Thoracic Surgery Clinic.’’ The 3 rd. Eurasıa Congress of Infectıous Dıseases, Ramada Hotel BAKU, AZERBAIJAN, 1-4 october 2009.

B21.Eren S., A. Avci, F. Gurkan. ‘’Surgical treatment of pulmonary hydatid disease in children: Report of 112 cases.’’ The 3 rd. Eurasıa Congress of Infectıous Dıseases, Ramada Hotel BAKU, AZERBAIJAN, 1-4 october 2009.

B22.Eren S., A. Avci. ‘’Mycobacterium tuberculosis sternal osteomyelitis presenting as anterior chest wall mass.’’ The 3 rd. Eurasıa Congress of Infectıous Dıseases, Ramada Hotel BAKU, AZERBAIJAN, 1-4 october 2009.

B23. Eren S., A. Avci, C. Eren. ‘’Posttraumatic Empyema: the management and risk factors.’’ The 3 rd. Eurasıa Congress of Infectıous Dıseases, Ramada Hotel BAKU, AZERBAIJAN, 1-4 october 2009.

B24. Avci A., S. Eren. ‘’Is admitting time white blood cell counting risk factor for mortality in thoracic trauma’’. 18 th European Conference on General Thoracic Society, Valladolid, SPAIN. 30 May-2 June 2010.

B25. Sahin A, Meteroglu F, Eren S, Eren C. ‘’Management of postpneumonic empyema thoracis in children: Comparison of drainage, fibrinolitics and surgery’’. 20th European Conference on General Thoracic Surgery, 10-13 June 2012 Essen/GERMANY.

B26. Tözüm H, Akyıl M, Orhun K, Eren T. ‘’A rare mediastinal pathology spontenous pneumomediastinum’’. ASCVTS’14 (22 nd Annual meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3-6 April 2014 İstanbul/Turkey.

B27. Tözüm H, Eren T. ‘’A very rare complication of thoracoscopic sympathectomy flushing of the anterior torso’’. ASCVTS’14 (22 nd Annual meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3-6 April 2014 İstanbul/Turkey.

B28. Tözüm H, Eren T, Şenol S, Ozkan K. ‘’A case causing confusion in the diagnosis of mesenchymal tumors’’. ASCVTS’14 (22 nd Annual meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3-6 April 2014 İstanbul/Turkey.

B29. Tözüm H, Sezgin A, Eren T. ‘’Empyema and treatment options in rheumatoid arthitis due to three cases’’. ASCVTS’14 (22 nd Annual meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3-6 April 2014 İstanbul/Turkey.

 C-Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1. İnci, İ., C. Özçelik, Ş.Eren, N.Kandemir, A. Tuna, N. Eren ve G. Özgen, “Primer mediastinal kist ve tümörler’’, Heybeliada Tıp Bülteni, 2, 52-57 (1996).

C2. İnci, İ., C. Özçelik, M. Yaldız, L. Erdinç, Ş.Eren, R. Ülkü ve A. Tuna, “Kadavra akciğerinin korunması:Düşük potasyumlu dextran solüsyonu içerisinde perfüze edilen verapamil ve diltiazemin koruma üzerine etkinliğinin karşılaştırılması’’, Solunum Hastalıkları, 8, 287-298 (1997).

C3. İnci, İ., C. Özçelik, R. Ülkü, Ş.Eren, N.Eren ve G. Özgen, “Toraks travması: Yaşın morbidite ve mortalite üzerine etkisi’’, Ulusal Travma Dergisi,3, 314-319 (1997).

C4. Balcı, AE., Ş.Eren, R.Ülkü, H. Esme ve Ö. Çakır, “Pulmoner fonksiyon testleri ile merdiven çıkma testinin karşılaştırılması’’, Heybeliada Tıp Bülteni,4, 45-50 (1998).

C5. Balcı, AE., Ş. Eren, R. Ülkü ve E. Cebeci, “ Gastrointestinal kanamayla kendini gösteren metastatik koryokarsinoma olgusu’’, Heybeliada Tıp bülteni, 4, 56-58 (1998).

C6. Balcı, AE., Ş.Eren, R. Ülkü, C. Özçelik ve N. Eren, “Sağ hemidiafragmanın künt travmayla rüptürüne bağlı karaciğer herniasyonları’’ Heybeliada Tıp bülteni,4, 5-10 (1998).

C7. Yağmur, Y., M. Aldemir, Ş. Eren, İH.Taçyıldız ve M. Özaydın, “Ösefagus kanserinde cerrahi yaklaşım’’ Dicle Tıp Dergisi, 26, 173-181 (1999).

C8. Şenyiğit, A., Ş.Eren, “Akciğerlerin büllöz hastalıklarında etyopatogenez ve tedavi prensipleri’’, Dicle Tıp dergisi,26, 99-110 (1999).

C9. Çakır, Ö., Ş. Eren, AE. Balcı, C. Özçelik ve N. Eren, “ Penetran kalp yaralanmaları’’, GKDC Dergisi, 7, 112-117 (1999).

C10. Ülkü, R., C. Özçelik, Ş. Eren, AE. Balcı ve N. Eren, “Travmatik diafragma rüptürleri’’, Türk Göğüs Kalp Damar Cer  Derg, 7, 454-456 (1999).

C11. Şenyiğit, A., E. Asan, Y. Bukte, Ş.Eren ve H. Büyükbayram, “Intrathoracic tuberculosis lympadenopathy: Clinical, radiological and diagnostic features in 27 adults without parenchymal lesions’’, Dicle Tıp Dergisi, 27, 127-135 (2000).

C12. Çakır, Ö., Ş.Eren, M. Orucu ve N. Eren, “Kardiopulmoner bypass öncesinde heparin rezistansı ve antitrombin III tedavisi’’, GKD Anest Yoğ Bak Derg6, 46-49 (2000).

C13. Eren, Ş., N. Eren, AE. Balcı, R. Ülkü, Ö. Çakır ve C. Özçelik, “Akciğer dekortikasyonu ameliyatlarında “Colgen Powder’ın hemostatik etkisinin değerlendirilmesi’’, Solunum Hastalıkları, 11, 17-21 (2000).

C14. Balcı, AE., TA, Balcı, Ş.Eren, R. Ülkü ve C. Özçelik, “Rezeksiyon sonrası pulmoner fonksiyonun perfüzyon sintigrafisiyle tahmini’’, Türk Göğüs Kalp Damar Cer  Derg, 8, 789-792 (2000).

C15. Özçelik, C., AE. Balcı, Ş. Eren, R.Ülkü, M. Doblan ve MN. Eren, “Toraks travmaları (10 yıllık deneyim)’’, Ulusal Travma Dergisi, 6, 44-49 (2000).

C16. Balcı, N., N. Eren, Ş.Eren, R.Ülkü ve E. Cebeci, “Torakotomiyle sağaltılan primer ve sekonder spontan pnömotoraks hastalarının karşılaştırılması ve torakotominin değeri’’, Solunum Hastalıkları,12, 298-302 (2001).

C17. Ülkü, R., Ö. Çakır, Ş.Eren, A. Balcı ve N. Eren, “Künt travmaya bağlı unilateral pnömotoraks, sağ arteria iliaca, sol femoral arter, ven üretra yaralanması ve pelvis, femur, tibia fraktürü’’, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15, 247-249 (2001).

C18. Balcı, A., MN. Eren, Ş.Eren, R.Ülkü, S. Onat ve E. Cebeci, “Travma torakotomlerinde mortaliteyi etkileyen faktörler’’, Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 9, 215-220 (2001).

C19. Balcı, AE., Ş.Eren, R. Ülkü, E. Cebeci ve MN. Eren, “Mediasten kitlelerinin tanısında ve mediasten lenf nodlarının incelenmesinde mediastinoskopinin yeri’’, Solunum Hastalıkları, 12, 137-141 (2001).

C20. Ülkü, R., Ş.Eren, A.Balcı, C. Özçelik ve MN. Eren, “Penetran kalp yaralanmalı olgularımızın analizi,” Ulusal Travma Dergisi,7,172-175 (2001).

C21. Balcı, AE., N. Eren, Ş.Eren, R.Ülkü ve E. Cebeci, “Akciğer kist hidatiği:728 olgunun cerrahi tedavi ve izlemi’’, Solunum Hastalıkları, 12, 216-221 (2001).

C22. Ülkü, R., Ş.Eren, H. Büyükbayram ve N. Eren, “İnterlober fissürde hamartom olgusu’’, Solunum Hastalıkları, 13, 52-55 (2002).

C23. Eren, Ş., AE.Balcı, R. Ülkü, M. Boşnak ve MN. Eren, “Hyperimmunoglobulin E (Job’s) syndrome: A rare cause of recurrent pneumatocell, lung abscess and empyema in childhood’’, Turkish Respiratory journal, 3, 68-71 (2002).

C24. Balcı, AE., TA. Balcı, Ş.Eren, H. Nazaroğlu ve MN. Eren, ’’Bronşektazide operasyonun rolü: Cerrahi ve medikaltedavinin karşılaştırılması’’, Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg,10, 95-101 (2002).

C25. Balcı, AE., Ş. Eren, R. Ülkü ve N. Eren, “Çocuklarda pektus ekskavatum onarımı cerrahinin sonuçları ve klinik yorum’’, Solunum,4, 406-412 (2002).

C26. Eren, Ş., AE. Balcı, R. Ülkü, H. Esme ve MN. Eren,  “Plevral efüzyonlu olgularda video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS)’nin rolü’’, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 50, 53-58 (2002).

C27. Balcı, AE., N. Eren, Ş.Eren ve R. Ülkü,  “Toraks travması nedeniyle yapılan akciğer rezeksiyonları’’, Solunum,4, 30-33 (2002).

C28. Balcı, AE., R. Ülkü, Ş.Eren veN. Eren, “Çocuklarda pektus karinatum deformitesi onarımı’’, Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg,10, 27-30 (2002).

C29. Balcı, AE., Ş.Eren, R. Ülkü, S. Onat ve MN. Eren, “Çocuk ampiyemlerinde tedavi: Kapalı su altı drenajı ve dekortikasyon’’, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 50, 59-64 (2002).

C30. Eren, Ş., AE. Balcı, R. Ülkü, MN. Eren ve N. Kılınç, “Congenital lobar emphysema’’,  Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg,10, 244-246 (2002).

C31. Balcı, AE., A. Şehitoğulları, Ş.Eren, H. Büyükbayram ve N. Eren, “Oleik asit ile oluşturulan akut respiratuar distres sendromunun tedavisinde metilprednizolün etkinliği’’, T Klin Tıp bilimleri, 23, 23-26 (2003).

C32. Balcı, AE., Ş.Eren ve N. Eren, “Erişkinlerde mediastenin primer tümör ve kistleri: 61 olgunun klinik değerlendirilmesi ve cerrahi sonuçları’’, T klin Tıp bilimleri,23, 33-37 (2003).

C33. Ülkü R., MN. Eren, Ö. Çakır, Ö. Satıcı, A. Balcı ve Ş. Eren, “Akut pulmoner arter tıkanıklığı oluşturulan köpeklerde hipertonik Nacl (%7.5) etkisi,” Tüberküloz ve Torax, 51, 145-151 (2003).

C34. Eren, Ş., AE. Balcı, R. Ülkü, A. Şenyiğit ve MN. Eren, “Erişkinlerde trakeobronşial  yabancı cisim aspirasyonları”, Solunum, 6, 24-29 (2004).

C35. Eren, Ş., R. Ülkü, S. Onat, AÇ. Tanrıkulu ve MN. Eren, “Erişkinlerde tek taraflı diafragma paralizisi ve diafragma plikasyonu”, Dicle Tıp Dergisi, 30, 82-85 (2004).

C36. Eren, Ş., R. Ülkü, ES. Bayar, S. Onat ve MN. Eren, “Erişkinlerde özofagus yabancı  cisimleri,”

T klin Tıp Bilimleri”, 24, 147-152 (2004).

C37.Eren Ş., ‘’Özofagus Acilleri.’’ Göğüs Cerrahisinde aciller özel sayısı. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci,3,54-62 (2007).

C38.Eren Ş., ‘’Diafragma Yaralanmaları.’’ Travma Özel Sayısı. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci,; 3, 38-42 (2007).

C39. Avcı.A, MB. Sayhan, Ş. Eren. ‘’Transtorasik ekstraplevral kesici delici alet yaralanması’’. Göztepe Tıp Dergisi,22,149-150 (2007).

C40.Eren Ş., A. Avcı, A. Nasır, F. Gürkan. ‘’Esophageal button battery ingestion: A delayed diagnosis.’’ Turkish Respiratory Journal, 8:32-33 (2007). 

C41.Eren Ş., A. Avcı, M. Oruç, B. Öztürk. ‘’Transtorasik dikiş iğnesine bağlı diafragma rüptürü.’’ Dicle Tıp dergisi, 35, 207-210 (2008).

C42. Avcı A., M. Oruç, H. Akbaş, Ş. Eren. ‘’Down sendromuna eşlik eden akciğer hipoplazisi ve göğüs duvar deformitesi: Nadir bir olgu sunumu.’’ Göztepe Tıp Dergisi, 23,106-108 (2008).

C43.Eren Ş., A. Avcı, Gürkan F, K. Çapan. ‘’Severe tracheal compression due to mediastinal tuberculosis lymphadenitis.’’ Türk Toraks Dergisi,10, 91-93 (2009).

C44. Avcı A, Eren Ş, Ozturk B. ‘’Bir çocukta künt travma sonrası torasik özofagus rüptürü: Gecikmiş tanı ve cerrahi tedavisi’’ J. Clin .Anal. Med. 1(3):39-42 (2010).

C45. Eren Ş, Avcı A, Şehitoğulları A, Eren C. ‘’Desendan nekrotizan mediastinit: Olgu sunumu’’. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi 1(3):228-231 (2010).

C46. Eren Ş, Avcı A. ‘’Trakeobronşiyal yaralanmalar’’. J. Clin. Anal. Med. (Published online:21.09.2010)

C47.Eren Ş, Meteroğlu F. ‘’Malign plevral mezotelyomada palyatif cerrahi yöntemler’’. Türkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics 2011;4(1):76-80.

C48. Avcı A, Eren Ş. Sinovyal sarkom metastazlarına bağlı bilateral spontan pnömotoraks: olgu sunumu. Tur Toraks Der 2011;12:81-3.

C49. Yavuz C, Abakay A, Tekbaş G, İslamoğlu Y, Eren Ş. Mediastinoskopi sırasında innominate arter yaralanmasına bağlı ciddi kanama: Olgu sunumu. Fırat Tıp Dergisi 2011;16(2):91-93.

C50. Şen SH, Dallı A, Önder ÖF, Abakay A, Fırat U, Eren Ş, Şenyiğit A. Pulmoner alveoler proteinozis. Dicle Tıp Dergisi 2011;38(2):234-238.

C51. Meteroğlu F, Şahin A, Eren TŞ, Özekinci SÖ. ‘’Bronşektazi zemininde gelişen tümörlet’’. Respir Case Rep 2012;1(2):25-28.

C52. Meteroğlu F, Şahin A, Eren Ş. ‘’Bronkoplevral Fistül’’. Türkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics 2012;5(1):209-216.

C53. Şehitoğulları A, Meteroğlu F, Eren Ş. ‘’Akciğer apsesi:Tedavi’’. TürkiyeKlinikleri J Thor Surg-Special Topics 2012;5(1):209-216.

C54. Meteroğlu F, Şahin A, Eren TŞ. ‘’İntrahepatik safra yollarındaki katetere bağlı gelişen plevrobiliyer fistül’’. Dicle Tıp Dergisi 2012;39(4):579-81.

C55. Meteroğlu F, Şahin A, Eren Ş. ‘’A case of hydatid cyst mimicking superior sulcus tumor: Intrathoracic, extrapulmonary, Intraosseous location’’. Respir Case Rep 2013;2(1):32-34.

C56. Şahin A, Meteroğlu F, Toptanci İR, Eren TŞ, Eren C. ‘’Fatal dental abscess: Descending necrotising mediastinitis’’. Respir Case Rep 2013;2(1):23-26.

C57. Tözüm H, Doğruyol MT, Eren TŞ. ‘’Mediastinal tümörlere tanısal yaklaşım ve cerrahi yöntemler’’. Türkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics 2013;6(1):32-40.

C58. Kelekçi S, Meteroğlu F, Şen V, Şahin A, Eren TŞ, Gürkan MF. Nadir görülen bir trakeobronşial anomali ‘Trakeal Bronkus’. Respir Case Rep 2013;2:2:57-59.

C59. Tözüm H, Doğruyol T, Cinel ZL, Eren TŞ. İmmatür teratomun paryetal plevra metastazı: Nadir bir antite. Causapedia 2013;2:449-452.

C60. Meteroğlu F, Eren TŞ. ‘’Travmatik diyafram rüptürleri’’. Toraks Cerrahisi Bülteni 2013;4:259-265.

C61. Tözüm H, Doğruyol T, Eren TŞ, Şenol S. ’Bir mediastinal matür teratom olgusu nedeni ile mediastinal kitlelerde ayırıcı tanı güçlüğü. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2013; 27(2-3):57-61.

C62. Tözüm H, Yalman H, Eren C, Bölük S, Eren TŞ. Alışılmadık bir intratorasik extrapulmoner hidatik kist olgusu. Respir Case Rep 2014;3(3):169-172.

C63. Aslan S, Tözüm H, Bölük S, Eren TŞ. Tümör taklidi yapan bir ileri yaş morgagni hernisi olgusu. Göztepe Tıp Dergisi 2014;29(3):188-191.

C64. Ceylan E, Kanbay A, Günak F, Sezen Y, Eren TŞ. Masif hemoptizi ile syreden Dressler Sendromu. J Clin Anal Med 2015;(suppl 2):197-9.

C65. Tözüm H, Haspolat Y, Eren TŞ, Şenol S. Ender bir göğüs duvarı tümörü: Dev kavernöz hemanjiom. Medeniyet Medical Journal 2015;30(2):96-98.

C66. Tözüm H, Eren TŞ. Güncel literatür eşliğinde şilotoraks ve psödoşilotoraks’ın değerlendirilmesi. Plevra Hastalıkları- Güncel Göğüs Hastalıkları serisi. 2015;3(3)327-334

 D-Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

D1. Özçelik, C., R. Ülkü, Ş. Eren, AE. Balcı ve N. Eren, “Çocuklarda postpnömonik ampiyemde fibrinolitik tedavinin uygulanması’’, TÜSAD XXV. Ulusal kongresi, SB 001, 5-9 Haziran, Istanbul, 1999.

D2. Eren, Ş., N.Eren, AE. Balcı, R. Ülkü, C. Özçelik, “Akciğer dekortikasyonu ameliyatlarında colgen Powder’ ın hemostatik etkisinin araştırılması’’, TÜSAD XXV. Ulusal Kongresi, SB 32, 5-9 Haziran, Istanbul, 1999.

D3. Özçelik, C., AE. Balcı, Ş. Eren, R. Ülkü, M. Doblan ve N. Eren, “toraks travmaları: 10 yıllık deneyim’’, TÜSAD XXV. Ulusal Kongresi, SB 33, 5-9 Haziran, Istanbul, 1999.

D4. Şenyiğit, A., E. Asan, Ş. Eren ve AK. Uzunlar, “akciğerde lezyon saptanamayan mediastinal tüberküloz lenfadenitli 9 olgunun analizi’’, TÜSAD XXV. Ulusal Kongresi, P 100, 5-9 Haziran, Istanbul, 1999.

D5. Balcı, AE., C. Özçelik, Ö. Çakır, Ş.Eren, R.Ülkü, M. Doblan ve MN. Eren, ’’Toraks travmaları: 28 yıllık deneyim’’, 3. Ulusal Travma ve acil Cerrahi Kongresi, 100, 31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.

D6. Balcı, AE., R. Ülkü, Ş.Eren, E.Cebeci ve MN. Eren, “Primer ve sekonder spontan pnömotorakslarda torakotominin yeri’’, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı  Kongresi, 29, 9-13 Nisan, Antalya, 2000.

D7. Eren, Ş., A. Balcı, R. Ülkü, H. Esme ve MN. Eren,  “Plevral effüzyonlu olgularda video yardımlı torakoskopik cerrahinin rolü’’, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı  Kongresi,  31, 9-13 Nisan, Antalya, 2000.

D8. Ülkü, R., AE. Balcı, Ş.Eren, C. Özçelik ve N. Eren, “Primer mediastinal kist ve tümörler’’,  Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı  Kongresi, P-375, 9-13 nisan, Antalya, 2000.

D9. Balcı, AE., C. Özçelik, Ş.Eren, R. Ülkü ve N. Eren, “Toraks travmalarında torakotomi’’,  II. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 20,  27-30 Eylül, Diyarbakır, 2000.

D10. Ülkü, R., Ö. Çakır, Ş.Eren, A. Balcı, C. Özçelik ve N. Eren, ’’Penetran kalp yaralanmalı olgularımızın analizi’’, II. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 35, 27-30 Eylül, Diyarbakır, 2000.

D11.Eren,Ş., C. Özçelik, R. Ülkü, A. Balcı, Ö. Çakır ve N. Eren, “Yetişkinlerde kronik ampiyemler’’, VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 39-40, 21-25 Ekim, Antalya, 2000.

D12. Balcı, AE., Ş. Eren, R. Ülkü, C. Özçelik, Ö. Çakır, N. Eren, “İntratorasik benign tümörler’’, VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 49, 21-25 Ekim, Antalya, 2000.

D13. Ülkü, R., AE. Balcı, Ö. Çakır, Ş.Eren, C. Özçelik ve MN. Eren, “İntratorasik guatrlar’’,  VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi,  148, 21-25 Ekim, Antalya, 2000.

D14. Eren, Ş., R. Ülkü, S. Onat, C. Özçelik ve N. Eren, “Çocuklarda spontan pnömotoraks’’, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, SB-10, 6-9 Kasım, Antalya,2000.

D15. Balcı, AE., Ş. Eren, R.Ülkü, E. Bayar ve N. Eren,  “Çocuklarda intratorasik kitleler’’, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, SB-23, 6-9 Kasım, Antalya,2000.

D16. Ülkü, R., Ş. Eren, A. Balcı, C. Özçelik ve N. Eren, “Akciğer kist hidatiği, 106 olgunun retrospektif değerlendirilmesi’’, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, SB-125, 6-9 Kasım, Antalya,2000.

D17. Balcı, AE., C. Özçelik, Ş. Eren, R. Ülkü ve A. Şehitoğulları, “Anterior göğüs duvarı deformiteleri’’,  Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, SB-132,  6-9 Kasım, Antalya,2000.

D18. Ülkü, R., Ş. Eren, S. Onat, C. Özçelik ve N. Eren, “Eş zamanlı opere edilen akciğer ve karaciğer kist hidatiği olgularımızın analizi’’, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, SB-162, 6-9 Kasım, Antalya,2000.

D19. Özçelik, C., R. Ülkü, Ş. Eren ve N.Eren, “Toraks duvarından köken alan 2 malign fibröz histiomasitoma olgusu’’, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, TP-23, 6-9 Kasım, Antalya,2000.

D20. Balcı, A., Ş. Eren, A. Şehitoğulları, R. Ülkü ve N. Eren, “Torakal sempatektomiler’’, Toraks Derneği 4. Yıllık kongresi, Cilt 2, 122, 30 Mayıs-2 Haziran, İzmir, 2001.

D21. Eren,Ş., A.Balcı, M. Doblan ve N. Eren, “Çocuklarda trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları’’,  Toraks Derneği 4. Yıllık kongresi, Cilt 2, 124, 30 Mayıs-2 Haziran, İzmir, 2001.

D22. Ülkü, R., Ş.Eren, A.Balcı, H. Esme ve N. Eren, “Akciğer hidatik kistli hastalarımızın analizi’’, I. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 24, 19-23 Ekim, Diyarbakır, 2001.

D23. Balcı, AE., N. Eren, Ş. Eren, R. Ülkü, “Travma torakotomilerinde mortaliteyi etkileyen faktörler torakotomide mortalite neden yüksektir?’’, I. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 24, 19-23 Ekim, Diyarbakır, 2001.

D24.Eren Ş., R. Ülkü, AE. Balcı, C. Özçelik ve MN. Eren, “Post-travmatik torasik ampiyemler”, II. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 32, S44, 17-20 Eylül, Konya, 2003.

D25. Ülkü R., S. Onat, AE. Balcı, Ş. Eren ve MN. Eren, “Pediatrik toraks travmalı olgularımızın analizi”, II. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 38, S51, 17-20 Eylül, Konya, 2003.

D26. Eren Ş., F. Gürkan, R. Ülkü, S. Onat ve N. Eren, “Hastanemizde spontan pnömotoraks nedeniyle izlenen çocuk olgular”, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, cilt 5 ek 1, 132, PS-484, 28 Nisan-1 Mayıs, Antalya, 2004.

D27. Ülkü R., S. Onat, Ş. Eren ve C. Özçelik, “11 yıllık konjenital lober amfizem tecrübemiz”, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Cilt 6 ek 1, 55, TP-181, 27 Nisan-1 Mayıs, Antalya, 2005.

D28. Eren Ş., A. Durkan ve F. Gürkan, “Bronş yabancı cismi ön tanısıyla bronkoskopi yapılan unilateral akciğer agenezisi (Aplazi): İki olgu nedeniyle”, III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 20, S37, 1-3 Eylül, G.Antep, 2005.

D29.Eren Ş., M. Oruç, S. Onat ve A. Durkan, “Tansiyon pnömotoraksa benzeyen obstrüktif amfizem olgusu”,  III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 32, P113, 1-3 Eylül, G.Antep, 2005.

D30. Eren Ş., M. Oruç ve A. Durkan, “İnfantil aksiller kistik lenfanjioma(Hygroma) olgusu”, III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 32, P114, 1-3 Eylül, G.Antep, 2005.

D31. Ülkü R., S. Onat, Ş. Eren ve C. Özçelik, “Kadavra akciğer korumasında kalsiyum kanal blokeri ve pentoksifilinin etkisi”, III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23, TP60, 1-3 Eylül, G.Antep, 2005.

D32.Eren Ş., G. Yılmaz, A. Nasır, M. Oruç. ‘’Retrosternal (intratorasik guatrlı olgularda cerrahi yaklaşım.’’ Türk Toraks Derneği 10. yıllık kongresi. Sungate Port Royal Hotel, Beldibi, Kemer, Antalya 105;25-29 Nisan 2007.

D33.Eren Ş., S. Onat, M. Oruç, Ö. Tan. ‘’Tek taraflı diafragma paralizisi olan hastalarda diafragma plikasyonlarının solunum fonksiyonlarına etkisi.’’ Türk Toraks Derneği 10. yıllık kongresi., Sungate Port Royal Hotel, Beldibi, Kemer, Antalya,155;25-29 Nisan 2007.

D34. Esme H., Ş. Eren, S.Onat, M. Sezer, A. Durkan. ‘’Mediastinal kistlerin cerrahi tedavisi.’’ IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. Kremlin Palace Otel / Antalya, 81;17-20 Mayıs 2007.

D35.Eren Ş., A. Avcı, A. Durkan. ‘’Orta mediastende ektopik timoma.’’ IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. Kremlin Palace Otel / Antalya, 150;17-20 Mayıs 2007.

D36.Eren Ş., A. Avcı, A. Durkan, F. Gürkan. ‘’İnfantil mediastinal dev kistik teratom.’’ IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. Kremlin Palace Otel / Antalya, 145;17-20 Mayıs 2007.

D37.Eren Ş, A. Avcı, N. Kılınç, GK. Altuncı. ‘’Mediastinal ektopik kistik paratiroid adenomu.’’ IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. Kremlin Palace Otel / Antalya, 145;17-20 Mayıs 2007.

D38.Eren Ş, A. Avcı, F. Gürkan, V. Şen. ‘’Gecikmiş tanılı bronş yabancı cisim aspirasyonları.’’ Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, 129; Sungate Port Royal Kemer, Antalya, 8-12 Nisan 2009.

D39. Avcı A., Ş. Eren. ‘’Tansiyon pnömotoraksı taklit eden dev pulmoner bül.’’ 5. Türk göğüs Cerrahisi Kongresi, Kuşadası Pine Bay Hotel, 14-17 Mayıs 2009.

D40. Eren Ş, Alper Avcı, Burhanettin Zinciroğlu, Hüseyin Büyükbayram. 79-yaşındaki bayanda sternumda ewing sarkomu. 5. Türk göğüs Cerrahisi Kongresi,  Kuşadası Pine Bay Hotel, 112;14-17 Mayıs 2009.

D41. Eren Ş., A. Avcı. ‘’Konjenital Lobar amfizemde klinik tecrübemiz.’’ 5. Türk göğüs Cerrahisi Kongresi, Kuşadası Pine Bay Hotel, 14-17 Mayıs 2009.

D42. Avcı A., Ş. Eren, B. Öztürk. ‘’Künt travma sonrası çocuk hastada torasik özofagus rüptürü: Gecikmiş tanı ve cerrahi tedavisi.’’ 5. Türk göğüs Cerrahisi Kongresi, Kuşadası Pine Bay Hotel, 121;14-17 Mayıs 2009.

D43. Eren Ş., A. Avcı, F.Gürkan, C. Eren. ‘’Çocuklarda postpnömonik ampiyemlere yaklaşım.’’ TÜSAD 31. Ulusal Kongresi. Sheraton Oteli, Çeşme, İzmir, 17-21 ekim 2009.

D44.Eren Ş., A. Avcı, F. Gürkan, C. Eren. ‘’Çocuklarda bronşektazinin cerrahi tedavisi ve sonuçları.’’ TÜSAD 31. Ulusal Kongresi. Sheraton Oteli, Çeşme, İzmir, 17-21 ekim 2009.

D45. Avcı A., Ş. Eren. ‘’Pediatrik göğüs travmalarında acil cerrahi tedavi.’’ Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 232;5-9 Mayıs 2010.

D46. Eren Ş., A. Avcı, B. Öztürk. ‘’Konjenital kistik adenomatoid malformasyon: 3 olgu nedeniyle.’’ Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.

D47. Eren Ş., A. Avcı. ‘’Çocuklarda pulmoner dev bül: 2 olgu sunumu’’ Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.

D48. Eren Ş., A. Avcı, A. Şehitoğulları. ‘’Desendan nekrotizan mediastinit: olgu sunumu.’’ Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.

D49. Avcı A., Ş. Eren, A. Tuna. ‘’Künt toraks travması ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH).’’ Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul,130;5-9 Mayıs 2010.

D50. Dallı A., HS. Şen, ÖF. Önder, A. Abakay, Ş. Eren, A. Şenyiğit. ‘’Pulmoner alveoler proteinozis: olgu sunumu’’.  Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.

D51. Balcı AE., Ş. Eren, A. Avcı, O. Özyurtkan, S. Koçyiğit. ‘’Şilotoraksta tanı ve tedavinin özellikleri.’’ Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.

D52. Eren Ş., A. Avcı. ‘’Toraks travmasında akut sıkıntılı solunum sendromu (ARDS) için risk faktörleri’’. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 5-9 Mayıs 2010.

D53. Avcı A, Eren Ş, Abakay A. ‘’Orta mediastende timoma: 2 olgu sunumu’’. 5. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Grand Hyatt Otel, 126;17-20 Haziran 2010, İstanbul.

D54. Eren Ş, Avcı A, Monis S. ‘’Mediastinal solid kitlelerde klinik deneyimimiz: 85 hastanın analizi’’. 5. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Grand Hyatt Otel, 112;17-20 Haziran 2010, İstanbul.

D55. Avcı A, Eren Ş, Öztürk B, Sızlanan A. ‘’ Total Situs İnversus’ta sol orta lob sendromu’’. VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Susesi Otel, 182; 28 Nisan-1 Mayıs 2011 Antalya.

D56. Şahin A, Meteroğlu F, Eren TŞ. ‘’Mediastende neler oluyor ?’’ Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi, Mardan Palace Kongre Merkezi, 10-13 Mayıs 2012 Antalya.

D57. Meteroğlu F, Atalay Ş, Eren TŞ. ‘’Superior sulkus tümörüne benzeyen hidatik kist olgusu; İntratorasik ekstrapulmoner, birinci kostada intraosseoz yerleşim (EP-128)’’. TUSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Sheraton Kongre Merkezi Çeşme/İzmir.

D58. Meteroğlu F, Şahin A, Eren TŞ. ‘’Toraksa açılan karaciğer amebiazis kisti (EP-142)’’. TUSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Sheraton Kongre Merkezi Çeşme/İzmir.

D59. Meteroğlu F, Eren TŞ. ‘’İntratorasik kitle görüntüsü veren intrapulmoner sekestrasyon olgusu (EP189)’’. TUSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Sheraton Kongre Merkezi Çeşme/İzmir.

D60. Şahin A, Meteroğlu F, Eren TŞ. ‘’Torasik outlet sendromuna sebep olan fibröz displazi olgusu (EP-212)’’. TUSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Sheraton Kongre Merkezi Çeşme/İzmir.

D61. Meteroğlu F, Şahin A, Eren TŞ, Eren C, Abakay A, Tanrıkulu AÇ. ‘’Çocuklarda bronşektazi cerrahisi: 60 olgunun uzun dönem cerrahi sonuçları (SS-15)’’.  TUSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Sheraton Kongre Merkezi Çeşme/İzmir.

D62. Meteroğlu F, Şahin A, Eren TŞ, Monis S, Abakay A, Abakay Ö, Sezgi C. ‘’Mediastinal ve Akciğer malign kitle ön tanısıyla ameliyata alınan tüberküloz olguları: On olgu’’(TP 022). TUSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Sheraton Kongre Merkezi Çeşme/İzmir.

D63. Meteroğlu F, Eren TŞ, Şahin A, Öztürk B. ’Göğüs duvarı tümörleri: 30 yıllık deneyim (TP-064)’’

TUSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Sheraton Kongre Merkezi Çeşme/İzmir.

D64.  Meteroğlu F, Şahin A, Eren TŞ. ‘’Acilden direkt ameliyathaneye alınan torakotomi olguları’’ (TP-067). TUSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Sheraton Kongre Merkezi Çeşme/İzmir.

D65. Meteroğlu F, Şahin A, Eren C, Monis S, Sızlanan A, Eren TŞ. ‘’Çocuklarda postpnömonik ampiyem tedavisi: Drenaj, fibrinolitik tedavi ve cerrahinin karşılaştırılması’’ (TP-071). TUSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Sheraton Kongre Merkezi Çeşme/İzmir.

D66. Kırbaş G, Meteroğlu F, Tanrıkulu AÇ, Şahin A, Babayiğit C, Eren TŞ, Şenyiğit A. ‘’Multiloküle plevral effüzyonlu mezotelyomada talk plöredez öncesi intraplevral streptokinaz uygulaması’’ (TP-111). TUSAD 34. Ulusal Kongresi, 6-10 Ekim 2012, Sheraton Kongre Merkezi Çeşme/İzmir.

D67. Meteroğlu F, Şahin A, Monis S, Öztürk B, Eren TŞ. Pulmoner blastom (PS072). VII. Ulusal Göğüs Cerrarahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Hotel, Antalya.

D68. Tözüm H, Doğruyol T, Eren TŞ. Çocuk hastada akciğere metastaz yapmış mediastinal bir malignite düşündüren matür teratom olgusu (PS 288). VII. Ulusal Göğüs Cerrarahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Hotel, Antalya.

D69. Doğruyol T, Tözüm H, Metin B, Eren TŞ. Nadir bir konjenital antite: İntrapulmoner sekestrasyon (PS 337). VII. Ulusal Göğüs Cerrarahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Hotel, Antalya.

D70. Tözüm H, Haspolat Y, Doğruyol T, Eren TŞ. Nadir bir göğüs duvarı tümörü: Dev kavernöz hemanjiom (PS 356). VII. Ulusal Göğüs Cerrarahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Hotel, Antalya.

D71. Tözüm H, Doğruyol T, Akyıl M, Eren TŞ. Substernal guatrlı olguda şaşırtıcı patoloji (EP-196). TUSAD 35. Ulusal Kongresi 2-6 Ekim 2013, Sheraton Oteli, Çeşme-İzmir.

D72. Tözüm H, Akyıl M, Eren TŞ. Mediastinal şifte sebep olan dev akciğer bülü (EP-192). TUSAD 35. Ulusal Kongresi 2-6 Ekim 2013, Sheraton Oteli, Çeşme-İzmir.

D73. Tözüm H, Akyıl M, Eren TŞ. Nadir bir antite: Erişkin yaşta görülen kistik higroma ((EP-193). TUSAD 35. Ulusal Kongresi 2-6 Ekim 2013, Sheraton Oteli, Çeşme-İzmir.

D74. Tözüm H, Akyıl M, Eren TŞ. Bir olgu sebebi ile sternum rekonstrüksiyonu (EP-194). TUSAD 35. Ulusal Kongresi 2-6 Ekim 2013, Sheraton Oteli, Çeşme-İzmir.

D75. Tözüm H, Akyıl M, Eren TŞ. Tümör taklidi yapan bir morgagni hernisi olgusu (EP-195). TUSAD 35. Ulusal Kongresi 2-6 Ekim 2013, Sheraton Oteli, Çeşme-İzmir.

D76. Tözüm H, Kolbaş İ, Şenol S, Eren TŞ. Pnömotoraks tedavisinde tek insizyon videotorakoskopik cerrahi sonuçlarımız: Yoksa altın standart değişiyor mu? (P-017). 8. Ulusal Göğüs cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015 Susesi Otel, Antalya.

D77. Tözüm H, Kolbaş İ, Eren TŞ.Tek port videotorakoskopik cerrahi ile torakal sempatektomi (P-154). 8. Ulusal Göğüs cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015 Susesi Otel, Antalya.

D78. Tözüm H, Kolbaş İ, Şentürk S, Şenol S, Eren TŞ. Non-invaziv yöntemlerle tanı konulamayan bir göğüs duvarı tümörü. 8. Ulusal Göğüs cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015 Susesi Otel, Antalya.

D79. Tözüm H, Akbıyık AG, Kolbaş İ, Şenol S, Eren TŞ.Göğüs duvarı tümörlerinin ayırıcı tanısında nadir bir antite: Pannikülit.P-184. 8. Ulusal Göğüs cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015 Susesi Otel, Antalya.

D80. Tözüm H, Kolbaş İ, Eren TŞ. Videomediastinoskopi ile mediastinal kistik lezyon eksizyonu (V001). 8. Ulusal Göğüs cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015 Susesi Otel, Antalya.

D81. Eren TŞ, Okur H, Tözüm H, Aksu B, Kolbaş İ. Ectopia Cordis onarımı (V006). 8. Ulusal Göğüs cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015 Susesi Otel, Antalya.

D82. Akbıyık AG, Tözüm H, Eren TŞ. Multifokal pulmoner paraganglioma: Olgu sunumu (P-008). 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 4-7 Mayıs 2017, Maritim Pine Beach Hotel Belek/Antalya.

D83. Akbıyık AG, Tözüm H, Eren TŞ. Akbıyık AG, Tözüm H, Eren TŞ. Spontan pnömotoraks ve intrabüllöz hematom (P-097). 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 4-7 Mayıs 2017, Maritim Pine Beach Hotel Belek/Antalya.