Enfeksiyon Hastalıkları
14 Eylül 2022

Kliniğimiz 1974 yılında Göztepe SSK hastanesi bünyesinde ilk olarak hizmet vermeye başlamış, sonrasında Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile afilie olarak hizmet ve çalışmalarına devam etmiştir.

Poliklinik hizmetleri her gün 3 odada yürütülmekte olup, günde ortalama 120 hastaya hizmet verilmektedir.

Kliniğimizde 12 yatak bulunmaktadır. Enfeksiyon Kontrol Komitesi , 3 hemşire ve 1 komite hekimi eşliğinde faaliyet göstermektedir.

Haftalık eğitim seminerleri ve hasta değerlendirme konseyleri yapılarak, güncel bilimsel veriler eşliğinde çalışılmak ana hedefimizdir.

Birimimizde özellikle Edinsel İmmun Yetmezlik Sendromu, Kronik Hepatit, Uzamış Ateş, Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları, Üriner Sistem, Solunum Sistemi ve Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonlarının takip ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Günlük konsültasyon hizmetleri, bölümlerinde spesifikleşmiş uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Kliniğimizde halen 1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 baş asistan, 1 eğitim görevlisi, 3 uzman görev yapmakta olup,  5 asistan uzmanlık eğitimine devam etmektedir.Enfeksiyon Hastalıkları Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

M.Haluk Vahaboğlu

Profesör

Tıklayınız.

Ferhat Arslan

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Yasemin Çağ

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Hülya Çaşkurlu

Yard.Doçent

Tıklayınız.

Ayşe Canan Üçışık

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Özlem Aydın

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Pınar Ergen

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Saadet Yazıcı

Uzman Doktor

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.