Göz Hastalıkları
22 Nisan 2024

Göz Hastalıkları Kliniğimiz, T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin (Önceki ismi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi) sekizinci katında 18 yataklı servisi, bir lokal anestezi ve bir genel anestezi ameliyathanesi, hastanemizin ikinci katında genel poliklinik odaları, retina, glokom, kornea, kontakt lens, üvea, şaşılık, oküloplasti ve oküler onkoloji birimleri poliklinikleri, modern tetkik ve ileri görüntüleme cihazları ile sağlık hizmet sunumu ve eğitim vermektedir.

Teşhis ve tedavi hizmetleri yanında yıl boyunca her hafta olgu sunumu, literatür sunumu, seminer ve konferans şeklinde kesintisiz eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. 


Misyonumuz

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği olarak misyonumuz göz sağlığı ve hastalıkları alanında sürekli gelişen teknolojiyi izleyip etik kurallara bağlı kalarak modern tıbbın tüm imkânlarını halkımızın hizmetine sunmak ve alanında uluslararası düzeyde saygınlığı olan bir kurum olmak, mutlu çalışanlarla verdiğimiz hizmeti sürekli daha iyiye götürmek, ülkemize sağladığımız insan ve bilgi kaynaklarını niteliksel olarak getirebileceğimiz en üst noktalara taşımaktır.


Vizyonumuz

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği olarak vizyonumuz göz sağlığı ve hastalıkları alanında referans gösterilen akademik sağlık kurumu olmak, bilimsel gelişmelere öncülük etmek, yetiştirdiğimiz üstün nitelikli, insan merkezli, kendini mesleklerine adamış etik değerleri olan uzman hekimlerle ülkemizin sağlığına katkıda bulunmak, sahip olduğumuz yüksek teknolojik imkânlar ve yetkin medikal kadromuzla vatandaşlarımıza hak ettikleri çağdaş, güvenilir ve güler yüzlü hizmeti vermektir.


Değerlerimiz

Bilimsellik

Ekip çalışması

Hasta ve çalışan memnuniyeti

Yüksek kalite


Kliniğimizin alt bölümleri ve verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

Glokom: "Göz tansiyonu" olarak bilinen glokom, göz içi tansiyonun yükselmesine bağlı görme sinirinin hasar görmesidir. Göz basıncı, göze hacim veren jel kıvamındaki vitreus ile ön kısımda salgılanan göz sıvısının devir daimi ile oluşur. Hastalıkta görme siniri hücreleri yavaş yavaş ölürler. Sinir hücrelerindeki bu hasar kalıcıdır.

Göz tansiyonu, göz içi sıvının devir daimindeki soruna bağlı meydana gelir. Göz içi sıvının üretiminde artış veya boşalmasında azalma varsa "açık açılı glokom", göz içi sıvısının boşalmasında tıkanıklık varsa "kapalı açılı glokom" olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma hastalığın seyri ve tedavisi açısından önemlidir. Açık açılı glokom kronik seyirli olup erken dönemde belirti vermez.

Kapalı açılı glokomda göz basıncı ani yükselir. Hastada gözde ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, bulantı, kusma, ışığa duyarlılık, bulanık görme şikayeti oluşur.

Açık açılı glokom sinsi olup geç dönemde bulgu verir. Çevreden merkeze doğru görme alanında daralmayla başlar, zamanla hasta bir tünelden bakıyormuş gibi görür. Hasta, görmesinde azalma hissettiğinde hastalık genellikle ileri safhaya gelmiştir. Tedaviye başlanmazsa kalıcı total görme kaybı oluşur.

Glokom her yaş ve herkeste görülebilir. Bununla birlikte 40 yaş üzeri bireylerde görülme sıklığı artar. Hastalık kalıtsal geçiş gösterdiğinden ailesinde glokom hastalığı olan bireylerde glokom gelişme riski artmaktadır. Diyabet, hipertansiyon ve düşük kan basıncı, miyopi, migren, gibi sistemik hastalıklar ve uzun süreli kortizon kullanımı da glokom oluşma riskini arttıran faktörlerdendir. Bu özelliklere sahip kişilerin düzenli aralıklarla göz muayenelerini yaptırmaları elzemdir.

Glokom sinsi ve kalıcı hasar bıraktığından erken teşhis ve tedavisi çok önemlidir. Glokom tanısı sadece göz tansiyonu değerlendirilerek konulmaz. Göz tansiyonu normal olan bireylerde de glokom gelişebilir. Asıl patoloji görme sinirindeki kalıcı hasardır. Konunun uzmanı göz hekimi tarafından birçok parametre bir bütün olarak değerlendirilir. Glokom şüphesi düşünülen hastada göz muayenesini takiben;

-Göz içi basıncın ölçümü (tonometri)

-Göz sıvısının boşaldığı kanalların incelenmesi (gonyoskopi)

-Görme sinirinin analizi (HRT, OCT)

-Görme alanın değerlendirilmesi (bilgisayarlı görme alanı)

 testleri yapılır. Hasta ömür boyu ilaç kullanacağından risk faktörleri, testler ve rutin göz kontrollerindeki değişim göz önüne alınarak glokom tanısı konur.

Glokom teşhisi konulduktan sonra tedaviye hemen başlanılmalıdır. Tedavi edilmezse kalıcı körlük oluşur. Hastalık sinir hücrelerinde kalıcı hasar bıraktığından, hastanın mevcut görme keskinliğini  korumak hedeflenir. Tedavide amaç göz içi basıncını görme sinirine zarar vermeyecek aralığa getirmektir. Temel olarak 3 çeşit tedavi yönetimi uygulanır.

-İlaç tedavisi

-Lazer tedavisi

-Cerrahi müdahale

"Hastalık yoktur, hasta vardır." tıp deyimiyle de anlaşılacağı üzere tedavinin hastaya özgü  şekilleneceğidir. Tedavide önemli bir diğer husus hastanın glokom hakkında farkındalığı ve düzenli periyotlarla uzman hekim takibinde oluşudur.

Retina: Retina dekolmanı, kalıtımsal ve edinsel retina hastalıkları, retinanın damarsal hastalıkları, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu gibi retina hastalıklarının tanı ve tedavisi

Kornea: Kornea hastalıklarının tanı ve tedavisi, keratokonus tedavisi, kornea nakli (keratoplasti), uygulamaları

Katarakt- Refraktif Cerrahi:  Katarakt, göz içi merceğinin saydamlığını yitirip kesifleşmesidir. Göz küre şeklinde optik bir sistemdir. Göze gelen ışınlar önce kornea(saat camına benzeyen en dış tabaka) sonra lens(göz içi mercek)te kırılarak gözün sinir tabakası olan retinaya düşer. Sağlıklı bir görüntünün oluşabilmesi için tüm bu optik sistemin saydam olması gerekir.

Lensimiz göz içinde 360 derece küçük iplikçiklerle asılı ve esneyebilen küre şeklinde bir yapıdır. Yaşla birlikte esnekliğini kaybetmekle beraber şeffaflığını da kaybetmektedir. Katarakt oluşumunda beslenme, sigara gibi risk faktörleri olup en sık UV ışınları suçlanmaktadır. Orta yaş üstü hastalığı olan katarakt bazı durumlarda doğumsal olabilmektedir. Göz bebeğinin beyaz opak olması veya gözde kayma şeklinde olabilir. Bu durumda hemen bir göz hekimine başvurulmalıdır. Erişkinlerden farklı olarak gözde tembellik oluşturabileceğinden ivedilikle tedavi edilmesi gerekir. Metabolik hastalıklar (örn:diyabet), kortizon kullanımı, travma da olası katarakt nedenleri arasındadır.

Günümüzde kataraktın tanı ve tedavisi birçok merkezde yapılmaktadır. Hastalar buzlu camın arkasından bakar gibi en sık dumanlı ve sisli görmeden şikayet ederler. Tedavi edilmezse zamanla yakın görmede bozulur. Gözlükle veya ilaçla tedavi edilmez. Opaklaşmış lensin alınması gerekir. Tedavisi cerrahidir. Tedavi edilebilir körlük nedenlerinin başında gelir.

En sık uygulanan cerrahi yöntem halk arasında lazerle katarakt ameliyatı olarak bilinen Fakoemülisifikasyon cerrahisidir. Ameliyat genellikle lokal anestezi (damla veya iğne ile) altında yapılır.

Katarakt cerrahisi aynı zamanda refraktif cerrahidir. Optik rehabilitasyon da elde edilir. Hastanın varsa kırma kusurları(miyop, hipermetrop) incelenir. Ameliyat öncesi göze yerleştirilecek suni mercek ölçümleri yapılır. Hastanın uzak veya yakın görmesi düzeltilir. Ek olarak astigmat varsa torik lenslerle düzeltme yapılabilinir. Bu şekilde optik rehabilitasyon sağlanarak ameliyat sonrası gözlüklerden kurtulunur.

Uvea: Üveitler ve Behçet hastalığının göz tutulumlarının tanı ve tedavisi

Şaşılık-Pediatrik Oftalmoloji: Şaşılık, göz tembelliği, konjenital katarakt, pediatrik göz hastalıklarının tanı ve tedavisi

Oküloplastik: Göz kapağı ve orbita hastalıklarının ve kanserlerinin tanısı ve tedavisi, estetik göz kapağı ameliyatları, pitozis cerrahisi

Oküler Onkoloji: Göz tümörleri göz kapağı, göz küresi ve göz küresinin oturduğu orbitada gelişebilmektedir. Göz kapağı tümörleri görünür olduğundan fark edilmesi kolaydır. Ancak göz küresinde gelişen tümörlerin fark edilmesi sıklıkla göz muayenesi ile olmaktadır. Rutin göz muayenesi bu nedenle önemlidir. Çocukluk çağının en sık primer göz tümörü retinablastomdur.  Lökokori olarak adlandırdığımız retina reflesinin kaybolduğu ve şaşılığı olan tüm çocuklar bu amaçla taranmalıdır.  Malign melanom yatişkinlerde en sık görülen göz içi tümördür. Göz tümörlerinin tedavisi multidisiplinerdir. Tedavisi kadar takibi de elzemdir. Göz tümörlerinin tedavisi hastalıkla ve hastaya göre değişmekle beraber kemoterapi, intraarteryel kemoterapi, radyoterapi, plak brakiterapi, krio, TTT, lazer gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Kontakt Lens: Kontakt lensler günümüzde, miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi görme kusurlarını düzeltmek amacıyla, gözlük kullanımına alternatif olarak, gittikçe artan sıklıkta kullanılmaktadır. Bunun yanında, estetik veya tedavi amaçlı da kullanılabilmektedirler.

Kontakt lens tipleri nelerdir?
Kontakt lensler materyal içeriklerine göre kabaca sert ve yumuşak lensler olarak sınıflandırılır.

Kontakt lensler hangi amaçlarla kullanılırlar?
1. Kırma kusurlarının düzeltilmesi: Gözlüğe alternatif olarak kullanılırlar. Kontakt lensle düzeltme sağlanabilen kırma kusurları; Miyopi, Hipermetropi, Astigmatizma ve Presbiyopidir. Afaki, katarakt ya da travma gibi nedenlerle göz içi lensi olmayan ve cerrahi ile göz içi lensi takılamayan hastalar özellikle bebeklerde kontakt lenslerden yararlanılır.

2. Kozmetik kullanım: Göz rengini değiştirmek veya irisi olmayan hastalarda estetik görünüm amacıyla kullanılırlar.
3. Tedavi edici: Kornea hastalıklarında, iyileşme döneminin hızlandırılması amacıyla kontakt lensler kullanılır. Korneanın düzensiz olduğu keratokonusta skleral sert lensler önemli oranda görme artışı sağlamaktadır.

Kontakt lens komplikasyonları nelerdir?

Gözde kızarıklık, yanma, batma, görme azalması durumunda acil olarak lens kullanımına son verilerek göz doktoruna başvurulmalıdır.

A-Kornea enfeksiyonu:

1) Lens bakımının yanlış yapılması. Uygun olmayan solüsyonların kullanımı

2) Lensleri gece aşırı kullanma

 3) Aylık değişim lenslerini süresinden fazla kullanma

4) Gözde konjonktivit, arpacık gibi enfeksiyon varken lens kullanma

5) Vücut direncinin aşırı kırıldığı hastalıklar sırasında (Kanser, Diabet vs) lens kullanımı

B-Allerji: En sık rastlanılan kontakt lens komplikasyonudur.

1) Lensin kendisine veya lensle kullanılan temizleme solüsyonlarına bağlı

2) Lens üzerinde biriken depozit ve kirlere bağlı

3) Aylık değişim lenslerini süresinden fazla kullanmaya bağlı

C- Gözlerde kuruma hissi: Nedenleri

 1) Gözyaşı azlığı

 2) Bilgisayar kullanımı

3) Klima, radyatör ya da kuru iklimler

4) Gözyaşını daha fazla kullanan yüksek su içerikli kontakt lensler

5) Kirpik dibi hastalıkları (Blefarit)

Kontakt lens kullanım yöntemleri

Lens takma yöntemi

 • Lensi kabından çıkartın.
 • Lensin ters olmamasına dikkat edin (Kenarları yukarı bakmalıdır)
 • Sol orta parmağınızla göz kapağınızı kaşınıza doğru çekin.
 • Sağ işaret parmağınızın üzerine lensi koyup  sağ orta parmağınızla göz kapağınızı aşağıya çekin. Sonra işaret parmağınızla lensi gözünüzün ortasına hafifçe yerleştirin.
 • Aşağıya bakarak lensin yerine tam oturmasını sağladıktan sonra göz kapaklarınızı yavaşça bırakın.
 • Aynı işlemi sol lens için de uygulayın.

Lens çıkarma yöntemi

 • Ellerinizi yıkayıp iyice kurulayın.
 • Yukarı bakın. Sol elinizle üst göz kapağını yukarı kaldırıp sağ elinizin orta parmağı ile alt göz kapağınızı sabit tutarken işaret parmağınızı lensin alt kenarına yerleştirin.
 • Lensi işaret parmağınızla gözünüzün renkli kısmından aşağıya doğru kaydırın ve başparmağınızla işaret parmağınız arasında hafifçe sıkıştırarak çıkarın.
 • Tırnaklarınızı kullanmaktan kaçının.

Lens bakımı ve temizliği

 • Temiz, düz bir yüzey üzerinde çalışın.
 • Lensleri tutmadan önce ellerinizi lanolin içermeyen sabun ile yıkayıp iyice durulayın.
 • Karıştırmamak için temizliğe her zaman aynı lensten başlayın. (sağ ya da sol)

Temizleme

 • Lensi avucunuza koyun.
 • Lensin üzerine birkaç damla solüsyon damlatın.
 • İşaret parmağınızı ileri geri oynatarak lensin iki yüzünü hafifçe ovalayın (tırnak değdirmeden).

Durulama

 • Lensi temizledikten sonra durulanana kadar üzerine solüsyon damlatın.

Dezenfeksiyon

 • Lensleri saklama kabına doğru olarak yerleştirin.
 • Lenslerin solüsyonun içinde olmasına özen gösterin.
 • Kabın kapağını iyice kapatın.
 • Lensleri kabında en az dört saat veya bir gece boyunca bırakın.
 • Lensleri dezenfekte etmek, mikroorganizmaların yok olmasını sağlar.

Kontakt lenslerle uyunur mu?
Kornea oksijenine gereksinim duymaktadır. Kornea gözler açıkken direk havadan, uyku sırasında kapakların arka yüzündeki kılcal damarlardan oksijen almaktadır. Kontakt lens kullanımı gece korneanın oksijen almasını zorlaştırmaktadır. Bu durum enfeksiyon ve diğer komplikasyonlara gözü daha yatkın hale getirmektedir. 

Göz Hastalıkları Kliniği 2023-2024 Eğitim Programı için tıklayınız.

Göz Hastalıkları Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Halit OĞUZ

Profesör Doktor İdari ve Eğitim Sorumlusu

Tıklayınız.

Fehim ESEN

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Abubekir DURMUŞ

Doktor Öğretim Üyesi

 

Ayşegül AÇIKALIN

Uzman Doktor

 
Cenk OğurtanıUzman Doktor 

Fethiye Gülden TURGUT

Uzman Doktor

 
Busenur GönenUzman Doktor

Melek Mutlu SÖNMEZ

Uzman Doktor 

 

Ömer Faruk YILMAZ

Uzman Doktor

 

Özgür ÇAKICI

Uzman Doktor

 

Özlem TÜRKYILMAZ

Uzman Doktor

Serap KARACAUzman Doktor  
Asena Gökçe ÖZYİĞİTDoktor (Uzm.Öğr)   
Ahmad KunbazDoktor (Uzm.Öğr)  

Esma Ecem ERSOY

Doktor (Uzm.Öğr)

 

Gözde DERİN

Doktor (Uzm.Öğr)

 

Hafsa GümürdülüDoktor (Uzm.Öğr)  
Ceren Cemre BeycaDoktor (Uzm.Öğr)  
Hilal ÇiçekDoktor (Uzm.Öğr)  

Atakan Acımış

Doktor (Uzm.Öğr)

 

Mustafa FİNCAN

Doktor (Uzm.Öğr) 

 

Mustafa DAVAS

Doktor (Uzm.Öğr)  

 

Gözde AydoğduDoktor (Uzm.Öğr)    

Zahide Büşra ŞAHİN 

Doktor (Uzm.Öğr)  

 

Ulviyya ASKAROVA 

Doktor (Uzm.Öğr) 

 

Fatma Mine ErenDoktor (Uzm.Öğr)  
Batuhan BorucuDoktor (Uzm.Öğr)  
Mehmet Barış HalmanDoktor (Uzm.Öğr)  
Sabire Pelin KayaDoktor (Uzm.Öğr) 
 
Zeynep Feza KüçükDoktor (Uzm.Öğr)   


Doktor Adı Soyadı


Ünvanı

Halit Oğuz

Profesör Doktor- İdari ve Eğitim Sorumlusu

Ahmet Demirok

Profesör Doktor

Remzi Karadağ

Doçent Doktor

Veysel Aykut

Dr. Öğretim Üyesi

Fehim Esen

Dr. Öğretim Üyesi

Ayşegül Açıkalın

Uzman Doktor

Abubekir Durmuş

Uzman Doktor

Ayşegül Açıkalın

Uzman Doktor

Can Beşir Şendilek

Uzman Doktor

Emine Savran Elibol

Uzman Doktor

Fethiye Gülden Turgut

Uzman Doktor

Özgür Çakıcı

Uzman Doktor

Özlem Türkyılmaz

Uzman Doktor

Ünsal Sarı

Uzman Doktor

Bahar Güneş

Doktor (Uzm.Öğr)

Güler Kılıç

Doktor (Uzm.Öğr)

İpek Çiğdem Coşkun Uçar

Doktor (Uzm.Öğr)

Esra Bulut

Doktor (Uzm.Öğr)

Muharrem Köse

Doktor (Uzm.Öğr)

Serap Karaca

Doktor (Uzm.Öğr)

Muhammed Emin Kızılay

Doktor (Uzm.Öğr)

Medine Güneş

Doktor (Uzm.Öğr)

Adnan Berkay KISAKÜREK

Doktor (Uzm.Öğr)


Fatma SALİ

Doktor (Uzm.Öğr)


Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi