2222 - Mavi Kod Yönetim Ekibi
28 Eylül 2023

Onur İNCEALTIN (Başhekim Yardımcısı)
Kıvanç ESKİİL  ( Poliklinik Mavi Kod Ekibinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı)
Seracettin GÜVENDİ (İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı)
Canan ATAKAN (Kalite Yönetim Sorumlusu)
Alper ÇELİKKOL (Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu)
Ramazan İBAR (Destek ve Kalite Hizmetleri Birim Sorumlusu)

MAVİ KOD UYGULAMA EKİBİ

 

Mesai saatlerinde

Mesai dışı saatlerde

Hekim

Servis Hekimi ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Hekimi (Ekip Lideri)

Servis Nöbetçi Hekimi ve Nöbetçi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Hekimi (Ekip Lideri)

Hemşire

Servis Hemşiresi

Nöbetçi Servis Hemşiresi

Sorumlu Hemşire

Servis Sorumlu Hemşiresi

Süpervizör

Personel

Servis Sorumlu Personeli

Nöbetçi Servis Personeli

Güvenlik personeli

Güvenlik Personeli

Servislerden Sorumlu Nöbetçi Güvenlik Personeli


Çocuk Klinikleri Mavi Kod Ekibi

 

Mesai saatlerinde

Mesai dışı saatlerde

Hekim

Servis Çocuk Hekimi ve Yenidoğan Hekimi(Ekip Lideri)

Servis Nöbetçi Çocuk Hekimi ve Nöbetçi Yenidoğan Hekimi(Ekip Lideri)

Hemşire

Servis Hemşiresi

Nöbetçi Servis Hemşiresi

Sorumlu Hemşire

Servis Sorumlu Hemşiresi

Süpervizör

Personel

Servis Sorumlu Personeli

Nöbetçi Servis Personeli

Güvenlik personeli

Güvenlik Personeli

Servislerden Sorumlu Nöbetçi Güvenlik Personeli


Poliklinik Katları (Ayaktan Hasta) Mavi Kod Ekibi

Hekim

Mavi kod aylık çalışma listesindeki hekim

Hemşire

Mavi kod aylık çalışma listesindeki hemşire

Personel

İlgili poliklinikteki görevli personel

Güvenlik

İlgili poliklinik katındaki güvenlik görevlisi