Tarihçe
05 Ocak 2022

Hastanemiz, 162 dönüm arazi üzerinde 9 katlı bir ana blok, asistan, ebe kadın personel lojmanları, İntaniye ve Çocuk yuvaları dahil 5 yan blok şeklinde inşaatı tamamlanarak 04.06.1972 yılında Çalışma Bakanı Ali Rıza UZUNER tarafından, Sağlık Bakanı Kemal DEMİR, SSK Genel Müdürü Cihat ÖVÜL' ün katıldığı törenle hizmete açılmıştır.

Hastanenin kurucu başhekimi Dr. Hikmet AYDEMİR, müdürü Vahap DEMİREL’dir.

Hastane faaliyete başladığı zaman 100'ü doktor olmak üzere toplam 400 Personel görev yapmakta idi.

60 milyon liraya mal olan 660 yataklı hastanede modern cihazlarla donatılmış 10 ameliyathane ve tıbbın gerektirdiği bütün modern cihazlar mevcut idi.

11 Mart 1977'de 6 katlı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Haziran 1977'de 6 katlı Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hizmete açılarak müstakil binalarında hizmet vermeye başlamışlardır.

1982 yılında  Eğitim Hastanesi statüsüne geçen Hastanemizde bugüne kadar 600’e yakın uzman ve 235 ‘e yakın teknisyen eğitimi verilmiştir.

1992 yılında Görüntüleme Merkezimiz hizmete girmiştir.

1997 yılında ülkemizde bir benzeri sadece Ankara'da bulunan 5'i yıldız şeklinde 8 bloktan oluşan Merdivenköy'deki Özel tip Polikliniklerimiz hizmete açılmıştır.
Burada günde 5000-6000 hasta ayaktan muayene ve tedavi olabilmektedir.

1998 yılı sonunda 75.Yıl Böbrek nakli ve Hemodiyaliz Merkezimiz merkez binaya bitişik olarak inşa edilen 9 katlı yeni binasında hizmete açılmıştır.

Hastanemiz 06.01.2005 tarih ve 5283 sayılı " Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesine dair kanun" uyarınca, 18.02.2005 tarihinden itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir.

18.02.2011 tarihinde 27850 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı’na Bağlı  Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usül ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’ne istinaden 25.05.2011 tarihinde  İstanbul Valiliği ve İstanbul Medeniyet  Üniversitesi  Arasında  Ortak Kullanım ve İşbirliği Protokolü İmzalanmış olup hizmet kalite ve çeşitliliğinde artış sağlanmıştır.

Çağdaş tıp biliminin ve teknolojisinin uygulandığı sağlık hizmetlerini sunmak; gelişmeleri sürekli izleyen, deneyimli, bilgili ve ülke gerçeklerini bilen eğitim kadrosuyla, hastaların gereksinimlerine üst seviyede cevap verebilecek uzman hekim ve sağlık teknisyeni yetiştirmek amacıyla hizmetlerimizi en iyiye doğru götürme çabası içindeyiz.