ERCP - (Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatografi)
19 Mart 2022

ERCP veya endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi işlemi safra yollarının ve pankreas kanalının endoskopi cihazı aracılığı ile safra yollarının görülmesini sağlayan özel bir ilaç verilerek görüntülenmesi ve gerekirse kanalda tıkayıcı ve sarılığa yol açan taşın çıkartılması, safra kanal ağzının darlığının açılması, biyopsi alınması gibi bazı tedavilerinin de gerçekleştirildiği teşhis ve tedavi metodudur.