Çocuk Yoğun Bakım
01 Mart 2022

Çocuk yoğun bakım ünitemiz 2015 yılından beri hizmet vermekte olup 9 yataklı 3. Basamak yoğun bakım yatağına sahiptir.


Yoğun bakım ünitemizde izolasyon tedibiri gerekecek hatsalar için ayrılmış 1 adet temas ve solunum izolasyon odası bulunmaktadır.

Ünitemiz 1 çocuk yoğun bakım branş uzmanı, 26 çocuk yoğun bakım hemşiresi, 3 çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru ile hizmet vermektedir.

Ünitemizde 8 adet ventilatör, 9 adet üst düzey hasta monitörü, 2 adet BIPAP cihazı bulunmaktadır.

Ünitemiz EKMO tedavisi de dahil olmak üzere tüm özel ve üst düzey hastalık ve tedavilerinde hizmet sağlamaktayız. 9 yatak kapasiteli ünitemizde yılda yaklaşık 350 hastaya hizmet verilmektedir.

Çocuk Yoğun Bakım Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Muhterem Duyu

Uzman Doktor

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.