T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavlarının Durdurulması


15 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınavı, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi
yapılan Coronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili Bakanlığımızca alınan önlemler kapsamında, halihazırda düzenlenmesi için onay verilen, yeni başvuru yapılan ve devam eden
tüm sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlerin Bakanlığımızın ikinci bir talimatına kadar durdurulması kararı alınmış, Karar ilgi (a) yazımız ile 81 İl Sağlık Müdürlüğü ve YÖK
Başkanlığına da bildirilmiştir.

02-20 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapmış kişilerin başvuru hakları saklı kalarak, yeni sınav tarihi belirlenince hastanemiz web sitesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü duyuru sayfasından yayınlanacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavlarının Durdurulması ile ilgili yazıya tıklayınız.