Coronary Angiography Services
16.01.2019

Kliniğimiz halen bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent ve 2 uzman hekimle hizmet vermektedir.

Merdivenköy’ de poliklinik hizmeti verilmekte olup, "Ekokardiyografi", "Eforlu elektrokardiyografi", "Ritim Holteri", "Tansiyon Holteri" ve "Miyokart perfüzyon sintigrafisi" olanakları ile poliklinik hizmet kalitesi artırılmıştır.
Ayaktan hastalarda Hafta içi mesai saatleri içerisinde Merdivenköy Polikliniğinde hizmet verilmektedir.


Kardiyoloji servisi 12 yatak ve Koroner anjiyografi Yoğun bakım üniteleri için 6 yatağımız hizmete girmiştir.  

Poliklinik Birimi:

Merdivenköy polikliniğinde öğretim üyesi ve uzman hekimlerimiz aktif olarak poliklinik hizmeti vermektedir.

Polikliniğimizde;

2 odada poliklinik hizmeti verilirken,

Efor Testi ünitesi,

Ekokardiyografi ünitesi,

24 saatlik ayaktan tansiyon Holter takibi ve

Ritm Holter takipleri yapılabilmektedir.  

Yakın gelecekte kurulacak olan kateter laboratuarımızda, koroner vasküler girişimlerin yanında karotis stentleme, ASD kapatılması, balon valvüloplasti, perkütan kapak replasmanı, kalıcı ve geçici kalp pili uygulamaları ve periferik vasküler girişimler gibi her tür girişimsel işlemler yapılabilecektir.

Hekim listemiz için Tıklayınız.