Kalite Politikamız Misyon ve Vizyonumuz
05 Ocak 2022

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tıp etiği ve bilimsel kurallardan ödün vermeden, kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanarak,kalite yönetim sistem şartları çerçevesinde,eğitimli güler yüzlü,bilgili ve deneyimli ekiplerle güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır.


MİSYONUMUZ

Sunduğumuz tüm sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına daima saygılı, yetkin ve kalifiye sağlık personeli yetiştiren ve sürekli kendini geliştiren/yenileyen, hasta odaklı ve performans bazlı dinamikleri ile hizmet veren öncü bir kuruluş olmak.

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda  din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolar ile topluma sunmak.

Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek.

Uzmanlık eğitiminde çağdaş teknoloji ve yöntemleri kullanarak ülkemizin lider uzmanlarını yetiştirmek..

Sağlık alanındaki araştırmalar ile evrensel bilime katkıda bulunmak.


VİZYONUMUZ

Uluslararası akreditasyon standartlarına göre hizmet veren tıbbi kadromuz ve yetkin çalışanlarımızla nitelikli sağlık hizmetlerini sürekli geliştirerek sağlık sektöründeki saygınlığımızı devam ettiren lider bir üniversite hastanesi olmaktır.


ETİK  DEĞERLERİMİZ

Hasta güvenliği önceliğimizdir.

Etkin ve kaliteli hasta bakımı ve tedavisi hedefimizdir.

Tüm uygulamalarımızı etik değerlere saygı, bilimsellik, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme anlayışı ilkeleri çerçevesinde sürdürmekteyiz.

Araştırma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmak hedefimizdir.

Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistemle kendimizi sorgularız.

İnsan Kaynağımıza mesleki gelişim ve sürekli eğitim olanakları yaratırız.

Sunduğumuz eğitim ve sağlık hizmetlerinde güvenilir ve şeffaf olmak, sürekliliği sağlamak toplumsal sorumluluğumuzdur.


 KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

*Uluslararası akreditasyon standartlarına göre hizmet veren ülkemizde ilkleri gerçekleştiren, lider bir eğitim ve araştırma hastanesi olacağız.

*Yeni yapılacak Hastane kompleksi ile beraber Tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet düzeyi, Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığı,  nitelikli ekibi ve çağdaş altyapısı, Öncü uygulamalarıyla; Türkiye'ye model oluşturmayı ve dünyada referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.

*Hastanemizin  amacı, hizmetten yararlananların  sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetlerin her aşamasında  en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve uluslar arası standartlara uygun  olarak sunmayı hedefliyoruz

*Sağlık Bilimleri alanında Medeniyet Üniversitesi ile olan  entegrasyonun  da desteğiyle; bir yandan sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışırken, bir yandan da kendi ekibimizi, tıbbi hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğiteceğiz.

*Hastanemizden hizmet alan hastaların memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanacağız.

*Toplumsal fayda ile hizmet maliyeti arasında bir denge kurarak, verimliliğimizi etkin olarak yönetip, yüksek kalitemizden ödün vermeden, hizmetlerimizin uygun şartlarda sunumunu sağlayacağız.

*Teknolojik en son imkanları, tanı ve tedavi metotlarını kullanarak ülkemiz insanına daha kaliteli hizmet vereceğiz.

*Hastanemizde çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamıyla, konusunda uzman kişilerin  yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği bir kurum olacaktır.

*Hastane otomasyon sistemini geliştirmek amacıyla  çalışmalar yapmak, karşılaşılan durumlara göre önerilerde bulunmak, bu gelişmeleri diğer hastanelerle paylaşarak pozitif fayda sağlamaktır.

*Yeni yapılacak hastane binası ile birlikte Teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştireceğiz.

*Türkiye'de ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.

*Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunmasında yaratacağımız iş modelleriyle de  öncü ve örnek olacağız.