T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Psikiyatri
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalımız, Nisan 2012'de faaliyetine başlamıştır. Eylül 2015 tarihinde de, Prof. Dr. Serhat Çıtak üniversitemiz akademik kadrosuna atanmış ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Anabilim Dalımız bünyesinde, halen aktif olarak görev yapan 1 profesör öğretim üyesi, 1 doçent öğretim üyesi, 3 doktor öğretim üyesi, 4 uzman doktor bulunmaktadır. 8 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık öğrencisi de eğitim görmektedir. 

Anabilim Dalımız; Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Poliklinikleri yerleşkesinde bulunan 9 poliklinik odası ve 1 sağlık kurulu odası ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez yerleşkesinde yer alan 27.11.2018 tarihinde hizmete giren, 4 yataklı bir Psikiyatri Servisi ile eğitim, sağlık ve araştırma hizmetlerini sürdürmektedir. 

Anabilim Dalımızda; çeşitli ruhsal rahatsızlıkların ayaktan ve yatırılarak teşhis ve tedavisi yapılmakta, psikoterapi hizmetleri verilmekte, nörogelişimsel bozukluklar, erişkin tipi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, cinsel işlev bozukluğu, psikotik bozukluklar alanlarında özelleşmiş poliklinik hizmetleri verilmekte, travma ve terapisi, destekleyici psikoterapi ve çift terapisi hizmetleri sunulmakta, adli konularda değerlendirme ve bilirkişilik hizmetleri yürütülmektedir. 
ANABİLİM DALI KADROMUZ:

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Serhat Çıtak (Anabilim Dalı Başkanı – Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Aynur Görmez ( Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turan Karatepe ( Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Rümeysa Yeni Elbay (Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi M.Emrah Karadere (Öğretim Üyesi)

Uzman Doktorlar:
Uzm.Dr.Selim Arpacıoğlu
Uzm.Dr.Nilüfer S.Tekintaş
Uzm.Dr.Pelin Su Şirin Sucuoğlu
Uzm.Dr.Ayşe K. Çalış


Asistan Doktorlar:
Dr. Selma Hilal AVCI
Dr. Elif KARTI
Dr. Harun Yetkin
Dr. Ertuğrul Saral
Dr.Bahtiyar U.Özer
Dr.Hakan Yılmaz
Dr. Fatma Nur Erol
Dr.Merve Er
Dr.Kürşad Çifteci
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI: 

A.Ruhsal Rahatsızlıkların Teşhis ve Tedavisi:

I.  Poliklinik Hizmetleri

1.Standart Poliklinik Hizmetleri:
Öğretim üyelerinin gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri ve uzman doktorlar tarafından yürütülür. Depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklar, bipolar bozukluklar, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, travma sonrası stres bozuklukları, disosiyatif bozukluklar, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, demans ve diğer bellek bozuklukları, vb. rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi yürütülür.


2.Bireysel Psikoterapi Polikliniği:
Öğretim üyeleri ve onların gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Değerlendirme sonucu psikoterapi görmesi uygun bulunan olgular, en az 6 ay boyunca, 14 günde bir, 30 dk süre ile uygun psikoterapi yaklaşımıyla takip ve tedavi edilir.


3.Grup Psikoterapileri Polikliniği:
Öğretim üyeleri ve onların gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Grup terapisi için uygun bulunan hastalar, 6 ay boyunca, 14 günde bir, 1 saat süre ile takip ve tedavi edilirler.


4.Nörogelişimsel Bozukluklar Polikliniği:
Doç.Dr.Aynur Görmez tarafından yürütülür. 
Zihinsel engelli ve otizmli bireylerde depresyon, kaygı bozukluğu ve diğer tüm psikiyatrik sorunlar daha sık görülmektedir. Bu poliklinikte 18 yaş ve üzeri, zihinsel engelli, otistik kişilerin psikiyatrik muayeneleri, psikolojik testleri ve tedavileri yapılmaktadır. Poliklinik başvuruları için, MHRS üzerinden randevu alınması gereklidir.


5.Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)Polikliniği:

Doç.Dr.Aynur Görmez tarafından yürütülür. 
Çocukluk çağında başlayan bu bozukluğun belirtileri, bazı insanlarda yetişkinlikte de devam edebilir. Bu poliklinikte çocukken tanı almış olanların takibi yanı sıra, daha önce tanı almamış ancak dikkat ve konsantrasyon problemleri olan, okul, iş ve özel hayatta birtakım sorunlar yaşayan 18 yaş ve üzeri kişilerin psikiyatrik değerlendirilmeleri yapılarak uygun tedavi ya da yönlendirme yapılmaktadır. Poliklinik başvuruları için, MHRS üzerinden randevu alınması gereklidir.


6.Travma ve Yas Terapisi Polikliniği:

Dr.Öğr.Üyesi Hasan T.Karatepe tarafından yürütülür. Poliklinik başvuruları için, MHRS üzerinden randevu alınması gereklidir.


7.Obsesif Kompulsif Bozukluklar (OKB) Polikliniği:

Dr.Öğr.Üyesi M. Emrah Karadere tarafından yürütülür. 

Obsesyonlar ya da diğer deyişle takıntılar kişinin aklına istemeden gelen düşünce, dürtü ve imgelerdir. Bunlar kişide sıkıntıya yol açar ve sıkılıkla bu sıkıntıyla baş etmek için kişi kompulsiyon (zorlantı) olarak adlandırılan davranışları yapar. Kişinin işlevselliğini belli alanlarda kısıtlayan hafif şekilleri olabileceği gibi evden dışarı çıkamayacak derecede bozabilecek şiddetli tipleri de olabilir. Tedavisinde psikiyatrik ilaçlar ve psikoterapiler başta olmak üzere değişik seçenekler mevcuttur. Bu polikliniğin amacı; doğru bir şekilde OKB tanısını doğru bir şekilde değerlendirmek, ilaç tedavilerini düzenlemek ve uygun terapi hizmetini sunmaktır. Terapi olarak bireysel terapilerle eşit düzeyde etkili olduğu gösterilen Bilişsel Davranışçı veya Kabul ve Kararlılık temelli grup terapileri kullanılmaktadır. Grup terapileri yapılma süre ve sıklığına göre değişmekle birlikte 6-12 seans, 2-4 ay sürmektedir. Poliklinik başvuruları için, MHRS üzerinden randevu alınması gereklidir.


8.Cinsel İşlev Bozuklukları (CİB)Polikliniği :

Uzm.Dr.Selim Arpacıoğlu tarafından yürütülür. 
Bu poliklinikte; cinsel istek bozuklukları, kadın cinsel uyarılma bozuklukları, sertleşme bozuklukları, kadın orgazm bozuklukları, erken boşalma, geç boşalma, vajinismus, ağrılı cinsel birleşme gibi cinsel işlev bozukluklarının tedavileri yapılmaktadır. 
Cinsel terapiler cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde, soruna odaklı ve zaman sınırlı olarak uygulanabilen, bilişsel-davranışçı psikoterapi teknikleri ile psikodinamik-psikanalitik psikoterapi tekniklerinin kullanıldığı, tüm cinsel işlev bozukluklarının büyük oranda düzelmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Bazı olgularda değerli bir inceleme-değerlendirme aracı olarak da uygulanabilmektedir. Cinsel terapilerin süresi her kişi ya da çift için standart olmamakla birlikte ortalama 8-12 seans veya 6 hafta ile 3 ay arasındadır. Terapi, bazı olgularda (cinsel işlev bozukluğunun tipi, ek sorunların varlığı vb. etkenlere bağlı olarak) 1-2 yıl arasında sürebilmektedir. Özellikle; vajinismus, erken boşalma ile kadın uyarılma ve orgazm bozukları cinsel terapilerle çok büyük oranda düzelme sağlanabilen bozukluklardır. Bu polikliniğe başvurmak için, MHRS üzerinden Uzm.Dr.Selim Arpacıoğlu adına normal poliklinik randevusu alınması  gereklidir.


9.Destekleyici Psikoterapi Polikliniği:

Uzm.Dr.Nilüfer Subaşı Tekintaş tarafından yürütülür.

Destekleyici psikoterapi dinamik yönelimli psikoterapiler içinde uygulama alanı en geniş olan, teknik içerik ve uygulama açısından terapiste yöntemsel çeşitlilik sunabilen bir psikoterapi ekolüdür. Destekleyici psikoterapi benlik saygısının sürdürülmesi veya geliştirilmesini, belirtilerin en aza indirilmesini veya yinelenmesinin önlenmesini, ego işlevlerini onarmayı ve uyum becerilerinin en yüksek düzeye çıkarılmasını amaçlar.

Destekleyici terapi terapisti dinamik psikoterapi alanında eğitim almıştır. Hastaya çerçeveyi belirlemek için gerektiğinde sınırlar koyar, uygun olmayan savunmaları zayıflatmaya ve olumsuz eylemlere engel olmaya çalışır ve ilaçlara başvurabilir. Terapi seansları 7-14 günde bir 30 dakika olacak şekilde sürdürülmektedir ve terapi sonlandırılmasına hasta ile iş birliği içinde hastanın durumuna göre karar verilmektedir. Poliklinik başvuruları için, MHRS üzerinden randevu alınması gereklidir.


10.Çift Terapisi Polikliniği:

Uzm.Dr.Pelin Su Ş.Sucuoğlu tarafından yürütülür.
Partnerimizle ilişkilerimiz sıklıkla kişisel ve bilinçdışı çatışmalarımızın sahnesidir. Yoğun duygular ve duygusal açmazlar kadar, göz ardı edilmeye çalışan duygular da ilişkimizi nasıl yaşantıladığımızı ve ilişkideki günlük halimizi belirler. Çiftin ilişkide taraf olarak deneyimlediği, çoğu zaman bireylerin kendiliğiyle olan ilişkisinin birer ifadesidir. Farkında olunmayan beklentilerimiz ya da öğrenilmiş davranışlarımızla,  öteki kişi üzerinden karşılaşırız. İlişkideki sorunlar bu nedenle kendimizi daha iyi tanımamız ve gerek kişisel gelişim, gerekse ilişkimizin gelişimi için birer olanak sağlar.
Çift terapisi, çiftlerin yeni ortaya çıkan ya da hali hazırda var olan çatışmaları değerlendirmesine ve ilişkilerinde değişiklikler yapmalarına yardımcı olur. Terapötik bir destek, farkında olmadığımız yönlerimizle ya da kalıplaşmış davranışlarımızla karşılaşma gücü ve cesareti kazanmamızda bizi destekler.
İlişkinizde bir dönüm noktasında olduğunuzu düşünüyor ve ilişkinize dair sorunların çözümünde güçlükler yaşıyorsanız,  çift terapisi sürecinde bunları açıklığa kavuşturabilir ve ilişkinize yeni bir güç kazandırabilirsiniz.
Poliklinik başvuruları için, MHRS üzerinden randevu alınması gereklidir. Randevu alınırken her bir kişi için ayrı birer randevu (ardışık) alınması ve randevuya birlikte  gelinmesi gerekmektedir.


11.Psikotik Bozukluklar Polikliniği:

Uzm.Dr. Ayşe Kurtulmuş Çalış tarafından yürütülür.

Psikotik bozukluklar; kişinin gerçeği değerlendirmesinin bozulduğu, olağandışı algı ve gerçek dışı düşüncelerle karakterize, sıklıkla duygularda donukluk ve kişilerarası iletişimde bozulmanın da eşlik ettiği hastalıklardır. Çoğunlukla kronik seyirli olan bu tabloların hastanın yaşam kalitesi ve işlevselliği üzerine belirgin etkileri mevcuttur. Hastalığın kronik seyri ve genel topluma kıyasla daha yüksek eş tanı oranları göz önünde bulundurulduğunda, hastalara çok yönlü bir tedavi hizmeti sunulması gerekmektedir. 

Bu poliklinikte, psikotik bozukluk hastalarının psikiyatrik değerlendirmeleri, takip ve tedavileri, hasta ve yakınlarına yönelik psiko-eğitim, hastalık seyri sırasında gözlenebilecek diğer tıbbi eş hastalıklar bakımından tarama ve takipleri yapılmaktadır. Polikliniğimize başvurmak isteyen hastaların MHRS üzerinden psikotik bozukluklar polikliniğine randevu almaları gerekmektedir.


12.Konsültasyon Liyezon Polikliniği:

Uzman doktorlar ve öğretim üyelerinin gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Hastanedeki diğer kliniklerde yatmakta olan olgular, psikiyatrik açıdan değerlendirilir, takip ve tedavileri yapılır.II. Klinik Hizmetleri

27.11.2018 tarihinde Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde hizmete açılan Yataklı Psikiyatri Servisimiz de; kendisine ve/veya başkasına zarar verme riski bulunmayan, 18 yaşından büyük kadın ve erkek hastaların, ilaç tedavilerinin yanı sıra psikoterapi yöntemleri de uygulanarak tedavi edileceği açık nitelikli bir servis olarak kurgulanmıştır. Bu servisimizde, “depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk ve ilişkili bozukluklar, travma sonrası stres bozuklukları, dissosiyatif bozukluklar, somatoform bozukluklar ve ilişkili bozukluklar, beslenme ve yeme bozuklukları ve kişilik bozuklukları” olan hastalarımız yatırılarak tedavi edilmektedir.


B.Bilirkişilik Hizmetleri:

1.Sağlık Kurulu Polikliniği:
Uzman doktorlar tarafından yürütülür. Resmi kurumlar tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmek üzere hastanemize gönderilmiş olgular muayene edilir, değerlendirilir, gerekirse ileri tetkik /konsültasyonları tamamlanır, sonucunda sağlık kurulu raporu düzenlenir.


2.Hukuki Ehliyet Polikliniği:
Uzman doktorlar tarafından yürütülür. Noterlikler tarafından hastanemize gönderilmiş olgular muayene edilir, değerlendirilir, gerekirse ileri tetkik/konsültasyonları tamamlanır, sonucunda hukuki ehliyet raporu düzenlenir.ANABİLİM DALI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM FAALİYETLERİ:

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi programının özünü,

1. Dersler, düzenli olarak programlanmış seminer, konferans, panel gibi “kuramsal eğitim”

2. Uzmanlık öğrencisine, eğitim süresi boyunca, gözetim‐denetim altında, hasta takibiyle ilgili klinik deneyim, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik “uygulamalı eğitim” oluşturur.

2015-2016 eğitim yılından itibaren, Anabilim Dalımızda eğitim faaliyetleri düzenli olarak uygulanmaya başlamıştır. Eğitim faaliyetlerimiz 2 ana başlık altında yapılandırılmıştır:


A.Kuramsal Eğitim:

1.Standart Eğitim Programı:

Ruh sağlığı ve hastalıkları standart uzmanlık eğitim müfredatı, uzmanlık öğrencisinin psikiyatrik hastalıkların etiyoloji, tanı ve tedavisi ile hastalıklardan korunmaya yönelik bilgi, beceri ve bunu tamamlayan tutumları edinerek yetkinliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi programını tamamlamış olanların, psikiyatrik bozukluklar ve ilişkili tıbbi bozuklukların etiyolojisi, patogenezi, tanısı, tedavisi, bakımı ve önlenmesi hakkında yeterli bir kuramsal temel ve klinik deneyime sahip olmaları hedeflenir.
Bu amaca yönelik olarak, Anabilim Dalının tüm üyelerinin katıldığı haftada en az 2 saat dönüşümlü seminer, ders, klinik olgu sunumu-tartışması ve makale sunumları yapılmaktadır.

2.Psikodinamik Psikoterapi Eğitim Programı:

Çeşitli gözlemler, araştırmalar ülkemizdeki psikiyatri uzmanlık eğitimindeki en önemli eksikliğin kuramsal ama daha çok uygulamalı psikoterapi eğitimi alanında olduğunu göstermektedir. Psikodinamik psikoterapi, tüm psikiyatristler ve diğer bütün ruh sağlığı profesyonelleri açısından temel bir tedavi yöntemi olmaya devam etmektedir. Başlıca psikiyatri ve psikoloji dergilerinde psikodinamik psikiyatrinin etkililiğini ve değerini doğrulayan çok sayıda araştırma yayımlanmıştır. Psikodinamik Psikoterapi, “zamanlaması titizlikle ayarlanmış bir şekilde aktarımı ve direnci yorumlamak ve terapistin hastayla etkileşime nasıl katkıda bulunduğunu duyarlı bir şekilde değerlendirmek üzerine odaklanan bir tedavi” olarak tanımlanabilir.
Prof. Dr. Serhat Çıtak tarafından uzmanlık öğrencilerinin bu konudaki kuramsal gereksinimlerini karşılamak üzere, en az haftada bir saat olmak üzere toplam 40‐60 saatlik, ağırlıklı olarak psikodinamik kuramların ele alındığı eğitim oturumları düzenlenmektedir.


B.Uygulamalı Eğitim:

1.Standart Poliklinik Eğitimi

Uzmanlık öğrencileri, kısa ve uzun süreli hasta takibini içeren ayaktan hasta tedavisi programında, düzenli bir gözetim-denetim altında biyolojik, psikodinamik ve bilişsel-davranışcı yaklaşımları kullanarak en az 12 ay geçirmektedir. Uzun süreli ayaktan hasta tedavisi deneyimleri, bir yıl ya da daha uzun bir süre için en az 2 haftada bir görülen yeterli sayıda hastayı içermektedir. Uzmanlık öğrencileri, öğretim üyesi ve uzman doktor gözetimi-denetimi altında hasta takibi ve tedavisi yürütmektedirler.


2.Yatan Hasta Klinik Eğitimi
Uzmanlık öğrencileri öğretim üyelerinin gözetimi-denetimi altında, yatırılarak tedavisi gerekli görülen hastaların tanı, ayırıcı tanı ve tedavileri konusunda birincil sorumluluk üstlendikleri en az 6 ay geçirmektedir.


3.Psikoterapi Eğitimi
Psikoterapi eğitimindeki gereklilikler, psikoterapötik görüşme becerilerini geliştirmeyi, psikiyatrik bozukluğun psikoterapötik formülasyonunu yapabilmeyi, en az 5 hastaya kısa süreli psikoterapi (12-16 seans), en az 1 hastaya uzun süreli psikoterapi (en az 40 seans) uygulamayı içerir. Uzmanlık öğrencileri, öncelikle psikodinamik ve bilişsel-davranışçı terapilerde bilgi, beceri ve tutum edinmeli ve deneyim kazanmaktadır. Ayrıca, eğitim programında grup terapisi, aile ya da eş terapisi gibi psikoterapötik yaklaşımlara da yer verilebilir.

Bu amaca yönelik olarak psikoterapi için uygun bulunan en az 4 hasta, Prof. Dr. Serhat Çıtak tarafından, her bir uzmanlık öğrencisinin katıldığı oturumlarda, psikoterapi polikliniği bünyesinde en az 6 ay, en az 12 seans, düzenli aralıklarla takip ve tedavi edilmektedir. Bu hastalar daha sonra, yine Prof. Dr. Serhat Çıtak’ın süpervizyonu altında uzmanlık öğrencisi tarafından en az 6 ay düzenli aralıklarla takip edilmektedir.


3.Adli Psikiyatri Eğitimi:

Uzmanlık öğrencileri, adli psikiyatri hastalarının ele alınması, hukuksal işlemler ve adli rapor yazma konusunda en az 3 ay süreyle beceri ve deneyim kazanmaktadır. Bu amaçla, uzmanlık öğrencileri öğretim üyeleri ve uzman hekimlerin refakatinde sağlık kurulu polikliniği bünyesinde hastaları değerlendirmektedirler. Haftada en az 1 saat karmaşık olguların tartışıldığı ve sonuca bağlandığı oturumlar yürütülmektedir.


4.Konsültasyon Liyezon Eğitimi:

Uzmanlık öğrencileri öğretim üyelerinin ve uzman hekimlerin gözetimi-denetimi altında, ayaktan ve yatan hastaların konsültasyonlarını en az 6 ay süreyle birincil olarak yürütmekte, bu hastaların değerlendirilmesi, takibi ve tedavisi sürdürmektedirler.


  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg