T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Kardiyoloji


Merdivenköy’ de poliklinik hizmeti verilmekte olup, Ekokardiyografi, Eforlu elektrokardiyografi, Ritm Holteri, Tansiyon Holteri ve Miyokart perfüzyon sintigrafisi olanakları ile poliklinik hizmet kalitesi artırılmıştır.

Koroner anjiyografi cihazı alımı için gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, cihaz alımı ile birlikte kardiyoloji servisi ve yoğun bakım üniteleri de hizmete girecektir.

Misyon ve Vizyon:

Kliniğimizde çalışanlarımızın etik kurallara uygun, bilimsel olarak çağın gerektirdiği donanıma sahip, yeniliklere açık, modern tıbbın tüm imkanlarını aktif olarak kullanıp etkin tedavi geliştiren bilim insanları yetiştirmektir. Ayrıca ünitemizden tedavi olacak hastalarımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve güncel tedavi olanaklarından faydalanmalarını sağlamaktır.  

Eğitim ve Öğretim:

Kliniğimizde asistan eğitimine başlanarak, mesleki olarak yetkin hekimleri ülkemize kazandırmak ve bu kapsamda Asistanlarımızın Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulunun belirlediği Uzmanlık Eğitim Programına uygun olarak teorik ve pratik eğitim görmelerini sağlamaktır.

Poliklinik Birimi:

Merdivenköy polikliniğinde öğretim üyesi ve uzman hekimlerimiz aktif olarak poliklinik hizmeti vermektedir.

Polikliniğimizde;

2 odada poliklinik hizmeti verilirken,

Efor Testi ünitesi,

Ekokardiyografi ünitesi,

24 saatlik ayaktan tansiyon Holter takibi ve

Ritm Holter takipleri yapılabilmektedir.  

Yakın gelecekte kurulacak olan kateter laboratuarımızda, koroner vasküler girişimlerin yanında karotis stentleme, ASD kapatılması, balon valvüloplasti, perkütan kapak replasmanı, kalıcı ve geçici kalp pili uygulamaları ve periferik vasküler girişimler gibi her tür girişimsel işlemler yapılabilecektir.Kardiyoloji Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Mustafa Çalışkan

Profesör

Tıklayınız.

Mehmet Ali Ağırbaşlı

Profesör

Tıklayınız.

Şeref Kul

Profesör

Tıklayınız.

Feyza Aksu

Doçent Doktor

Tıklayınız.

Adem AtıcıYard.Doçent  Tıklayınız.

Mustafa Adem Tatlısu

Yard.Doçent

Tıklayınız.

Ömer Faruk Baycan

Yard.Doçent

Tıklayınız.

Ahmed Selami Tekin

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Gönül Açıksarı

Uzman Doktor

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.