T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Tıbbı Genetik


Günümüzde gelişen teknolojinin yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkardığı Genetik bilimi canlıyı, hücreyi daha önemlisi insanı keşfetmeye olanak sağlamıştır.

Bu sayede insanoğlunda meydana gelen hastalıkların kalıtım materyali olarak adlandırılan DNA’da kodlandığı veya bu materyelde meydana gelen değişiklilerin etkisinde ortaya çıktığı anlaşılmış ve kullanılan ileri moleküler teknikler ile bu değişikliklere müdahale çabası haklı olarak başlamıştır. 

Amacımız “anne babanın kaderini çocuğun kaderi”olmaktan kurtarmak ve vizyonumuz bilimsel olarak bunu düzeltme yollarını araştırmaktır.  


Genel Bilgiler

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’mız Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organ Nakli binasının zemin katında bulunmakta olup hem laboratuvar hem de poliklinik olarak hizmet vermektedir.

Laboratuvar olarak moleküler genetik testler çalışılmakta ve bu kapsamda Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) ile tromboza yatkınlık genleri mutasyon analizleri ile lösemili hastalarda translokasyon analizleri real time PCR yöntemleri ile yapılmaktadır.

Ayrıca hizmet alımı yolu ile sitogenetik testler yapılabilmektedir. 

....
Klinik değerlendirmeler ışığında ve çeşitli nedenler ile istenecek bir genetik test, kişinin sağlığı hakkında önemli bilgiler elde etmemizi sağlayabilir. Sağlık profesyonelleri, hastalığın genetik bir nedeni/bileşeni olduğunu düşünürse, genetik bir hastalığı olan veya genetik hastalığı olduğu düşünülen kişilerin değerlendirilmesi, tanısının konulması ve tedavi edilmesi konusunda hastayı yeterli bilgi ve donanıma sahip bir uzman hekime yönlendirebilirler. Tıbbi Genetik Uzman Hekimleri hastalık öyküsünün yanı sıra, ailede genetik probleme sahip olguların varlığı ve hastanın şikâyetleri dikkatlice değerlendirir, belirli bir genetik bozukluktan şüphelenilirse ve şüphelenilen hastalık için genetik test mevcutsa, kesin tanı için genetik testler önerebilirler. 

Bu kapsamda Başkanlığımıza bağlı hastanelerimizde talep edilen genetik testlerin talep ve planlamalarını düzenlemek amacıyla Genetik Test İstem Algoritması (Tablo 1) oluşturulmuştur. Algoritma kapsamında bünyesinde genetik laboratuvar bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanelerimizde tüm genetik testler Tıbbi Genetik Uzmanı vasıtasıyla istenebilecektir. Bünyesinde Tıbbi Genetik Uzmanı bulunmayan kurumlarımız ise genetik test istemi amacıyla erişkin hastalar için her perşembe sabah, pediatrik hastalar için her perşembe öğleden sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanına hasta sevklerini gerçekleştirebileceklerdir. Tıbbi Genetik Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Filiz Özen

Doçent Doktor

Tıklayınız.

İbrahim Akalın

Doçent Doktor

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.