T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Üroloji


Kliniğimiz 32 yatak kapasitesi ile ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti vermektedir.

Poliklinik hizmeti Merdivenköy yerleşkesinde verilmekte olup özel yan dal poliklinikleri olarak Üroonkoloji ,Ürojinekoloji, Üriner Sistem Taş Hastalıkları ve Androloji konularında hizmet verilmektedir.
Ayrıca Çocuk(Pediatrik) Ürolojisi Polikliniği Merkez Çocuk Hastanesinde yapılmaktadır.

Ayaktan verilen hizmetler arasında ürodinamik incelemeler, üroterapi ve biofeedback yer alırken, üro-onkolojik hastaların kemoterapi ve destek tedavileri günlük yatışla uygulanmaktadır.
Kliniğimizde ayrıca ürolojik radyolojik girişimlerden transrektal prostat biopsi, nefrostomi uygulamaları yapılmaktadır.

Modern ürolojik uygulamaların tümünün yapıldığı kliniğimizde ileri laparoskopi, komplike endoürolojik girişimler başarıyla uygulanmakta olup kliniğimiz Üroonkoloji ve Üriner sistem taş hastalıkları konularında bir referans merkezi haline gelmiştir.

Multidisipliner çalışmalar içerisinde,  Genel Cerrahi ve Nefrolojiyle beraber böbrek nakli uygulaması başarıyla yapılmaktadır.
Bazı uygun böbrek kanserlerinde Radyoloji kliniğiyle beraber (mikrodalga) ablasyon tedavileri uygulanmaktadır.

Yıllık 1800 operasyon ve 6000'in üzerinde poliklinik hasta sayısı olan merkezimizde 1975 yılından beri asistan eğitimi verilmekte olup özellikle minimal invaziv Perkütan, Laparoskopik ve Retrograd intrarenal girişimler konusunda mezuniyet sonrası bütün Türkiyeden gelen üroloji uzmanlarına birebir ve daha geniş katılımlı kurslar Türk Üroloji Derneği ve Endoüroloji Derneği ile iş birliği içinde verilmektedir.
15 gün 3 ay sürelerle Üroloji Uzmanları uzmanlık eğitimlerini anabilim dalımızda almakta ve kendileri Endoüroloji Derneğiyle birlikte sertifikalandırılmaktadır.

Pubmed ve Scientation İndexte her yıl ortalama 5 adet yeni makale üretimiyle bilimsel çalışmaların ve asistan tez çalışmalarının yürütüldüğü kliniğimiz ayrıca rotasyonel üroloji asistanı da kabul etmektedir.

İyi yetişmiş ameliyathane personeli ve servis personeli desteğiyle modern ürolojik girişimlerin yapıldığı merkezimizde alt yapı imkanlarımız üst düzeyde olup, ayaktan Şok Dalga İle Taş Kırma ( SWL ) tedavisi uygulaması da yapılmaktadır.Üroloji Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Asıf Yıldırım

Profesör

Tıklayınız.

Bülent Erol

Profesör

Tıklayınız.

Ramazan Gökhan Atış

Profesör

Tıklayınız.

Erol Peltekoğlu

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Mehmet Çağlar Çakıcı

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Osman Fatih Ural

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Ömer Faruk Memiş

Uzman Doktor

Tıklayınız.

UÖzgür Efiloğlu

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Utku Sarı

Uzman Doktor

Tıklayınız.
Hüseyin Özgür KazanAsistan DoktorTıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.