T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Tıbbi Onkoloji


Tıbbi Onkolog, İç Hastalıkları Uzmanlığı üzerine Tıbbi Onkoloji ihtisası yapmış hekime denir.

Tıbbi Onkoloji Uzmanları, kanser tanısı almış hastaları diğer branşlarla (Genel Cerrahi, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Radyoloji.) birlikte değerlendirerek hastaların kapsamlı tedavilerini planlar.

Bu tedaviler, kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve immuno tedavileri içermektedir.


İLK BAŞVURU:

 -Hastalarımız gelirken yanlarında patoloji, ameliyat raporlarını, epikrizlerini, ellerindeki filmler ve raporları varsa eski dosyalarını getirmeleri gerekmektedir.

 -Hastalarımıza Kontrol muayeneleri için de randevu verilmektedir.

 İlgili birimce değerlendirilen hastalarımızın gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra tedavileri planlanır.

POLİKLİNİK YAPISI

Hizmet birimlerimizde yeni müracaat eden ve kontrolleri devam eden hastaların görüldüğü ve konsültasyon hizmetlerinin yürütüldüğü poliklinikler ve ayaktan kemoterapi uygulamalarının yapıldığı Gündüz Kemoterapi Ünitesi bulunmaktadır.

Tıbbi Onkoloji Polikliniğimizde 5 hekim, kemoterapi ünitemizde 6 hemşire ve kemoterapi hazırlayan 2 biyolog hizmet vermektedir.

Toplam 32 adet kemoterapi koltuğumuz bulunmaktadır.

Kan tranfüzyonü ünitemizde hastalarımız ihtiyaç halinde uygulanmaktadır.

Polikliniğimize başvuran hastalarımız ilgili hekimce değerlendirilip muayenesi yapılıp Onkoloji dosyası açıldıktan sonra uygun tedavi planlanmaktadır.

Hasta ve hasta yakınları hastalığın durumu ve tedavi ile ilgili bilgilendirildikten sonra hemşirelerimiz tarafından kemoterapi uygulanması ile ilgili bilgi verilerek ayaktan tedavi uygulanmaktadır.Tıbbi Onkoloji Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Mahmut Gümüş

Profesör

Tıklayınız.

Sinan Koca

Yard.Doç.Dr.

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.