T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Nükleer Tıp


Nükleer Tıp Anabilim Dalı bünyesinde bir çift başlı SPECT Gamma Kamera ve bir PET/BT üniteleri bulunmaktadır.

Bölümümüzde ağırlıklı olarak Nükleer Kardiyoloji, Nükleer Onkoloji, Nükleer Nefroüroloji, endokrin ve iskelet sistemi sintigrafik çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca Tiroid hastalıkları polikliniği ve hipertiroidili hastalara radioaktif iyot (I-131) tedavi planlanması ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Tanısal nükleer tıp tetkiklerini ve radyonüklid tedavileri en iyi şekilde uygulayıp yorumlayabilen, hasta sağlığını ön planda düşünen, üstün kalitede hizmet anlayışıyla, araştırmacı nükleer tıp uzmanları ve dünya standartlarına uygun eğitim almış tıp öğrencileri yetiştirmek ve yeni araştırmalarla ulusal ve uluslararası alanda bilime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anabilim Dalımız halen Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım protokolü çerçevesinde Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Poliklinikleri binasında hizmet vermektedir.
Nükleer Tıp Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Hatice Sınav Uslu

Profesör

Tıklayınız.

Serkan Güngör

Yard.Doçent

Tıklayınız.

Çağla Haksal

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Ebru İbişoğlu

Uzman Doktor

Tıklayınız.

Mehmet Tarık Tatoğlu

Uzman Doktor

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.